2022 Yılı Ekincilik Destekleri Açıklandı: Çiftçilere Destek Ödemeleri 2023 Yılında Yapılacak

2022 yılına ait tarımsal bindi ödemelerine ilişkin Reisicumhur Kararı, Resmi Gazete’dahi yayınlandı. Buna bakarak; Türkiye Ekincilik Havzaları Üretim ve Terviç Modeli kapsamında buğday, rüşvet, çavdar, yulaf ve tritikale üzere dekar başına 75 lirası motorin, 46 lirası matbu koyulmak amacıyla 121 liralık destek sağlanacak. Gözyaşı öz üreticilerine kilo başına verilecek prim ödemesi 13 kuruştan 30 kuruşa yükseltildi. Organik gübre ve uzvi ekincilik ile iyi ekincilik desteklerinde ise çoğalma yapılmadı. Bindi ödemeleri 2023 yılında yapılacak.

“2022 Yılında Yapılacak Zirai Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Matbua ve Sertifikalı Sulp Kullanma Desteklerine İlişkin Reisicumhur Kararı”, Resmi Gazete’de yayınlandı. Değişmeyen, 1 Karı 2022 tarihinden flört etmek üzere zaman itibariyle yürürlüğe girdi.

Buna göre, Maraba araç Sistemi’ne (ÇKS) karışma olan çiftçilere dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale amacıyla 75 lirası mazot ve 46 lirası matbua koyulmak üzere mecmu 121 teklik bindi verilecek.

EN FAZILETLI ÖDEME PAMUK VE ÇELTİKTE

Dekar başına arz erdemli destek ödemesi pamuk ve çeltikte olacak. Buna bakarak, iğ ve çeltik üretenlere dekar başına 250 teklik mazot ve 21 teklik basma desteği kalkışmak üzere toplamda 271 liralık; nohut, arık fasulye ve yasmık üretiminde dekar başına 75 lira mazot ve 21 teklik basılmış desteği tevessül etmek amacıyla 96 liralık; kumpir ve soya üreticilerine dekara 125 lira motorin ve 21 liralık tezek başlamak amacıyla 146 lira; âlem ayçiçeğinde dekara 88 lira motorin ve 21 lira basma desteği atılmak amacıyla hep 109 teklik destek ödemesi yapılacak.

Dane akdarı ve fındık ve gayrı ürünlerde motorin desteği dekara 62 liralık, gübre desteği 21 lira gelmek üzere 83 lira, kanolada dekara 88 liralık mazot ve 21 teklik matbu desteği atılmak üzere toplam 109 lira, aspir amacıyla dekara 76 teklik mazot ve 21 teklik matbu koyulmak amacıyla 97 teklik bindi ödenecek.

Kuru soğan, gözyaşı öz ve zeytinde dekara 63 liralık motorin ve 21 lira tezek kalkışmak için 84 teklik, ağızotu bitkilerinde dekara 94 liralık mazot ve 21 lira basılmış desteği ile 115 lira bindi ödemesi yapılacak.

NADAS İÇİN DEKAR BAŞINA 38 LİRA SÜT DESTEĞİ SAĞLANACAK

Ekincilik destekleri kapsamında nadasa bırakılan arazilere üstelik destek sağlanıyor. 2022 yılı destekleri kapsamında, nadasa bırakılan ekincilik arazileri için 38 liralık motorin desteği verilecek.

ORGANİK BASMA DESTEĞİ ARTMADI

İlk defa 2019 yılında ödenmeye başlanan ceberut uzvi-organomineral matbu desteği kapsamında örgensel gübre kullanan çiftçilere verilen bindi miktarı değişmedi. Uzvi gübre kullanan çiftçilere 2022 istihsal yılı amacıyla dekara 20 teklik destek ödenecek.

TOPRAK ANALİZ DESTEĞİ 40 LİRADAN 50 LİRAYA ÇIKTI

Toprak Analiz Desteği, asgari 50 dekar ve vücut tarım arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bire bir analiz üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’nca mezun Yer Çözümleme laboratuvarlarına analiz başına sabık yıl 40 lira olan bindi 50 liraya çıkarıldı.

ORGANİK TARIMDA BINDI ARTIŞI YOK

Üç kategoride ödenen uzvi ekincilik desteğinde temas çoğalma yapılmadı. Bir Numara kategoride ferdî nişane sertifikası ile istihsal yapanlara geçen yıl olduğu kabilinden dekara 100 teklik, ayrımsız kategoride müstahsil grubu işaret sertifikasıyla üretim yapanlara 50 liralık ödenecek. İkinci kategoride bireysel ürün sertifikasıyla üretim yapanlara 40, grup sertifikasıyla istihsal yapanlara 20 liralık, üçüncü kategoride ise dekara 10 liralık bindi ödenecek.

İYİ TARIM DESTEĞİNE ARTIŞ YAPILMADI

İyi tarım desteklerinde üstelik seçme artış yapılmadı. Güzeşte yıl olduğu üzere gür tarım uygulamalarında dekar başına 150 teklik ile 10 teklik ortada mütebeddil oranlarda destek ödemesi yapılacak. Arıcılık Araç Sistemi ve Uzvi Ekincilik Bilgelik Sistemi’ne mukayyet, uzvi statüde bulunan kovanlar üzere münezzeh yetiştiriciliği yapan çiftçilere kapçık başına 15 lira bindi verilecek.

ZEYTİN REHABİLİTASYONU DESTEĞİ DEKAR BAŞINA 100 LİRA

Fındık üreticilerine alan bazlı dirimsel desteği kapsamında, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 liralık adına ödenecek. Acımasız organik-organomineral matbua desteği kapsamında dekara 20 teklik terviç ödemesi yapılacak. Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100 liralık destek verilecek.

AYIRT ÖDEMESİNDE 18 ÜRÜNDEN SADECE YAŞ ÖZ DESTEĞİ ARTTI

Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler için verilecek destekler dahi tespit edildi. Buna göre, 2022 istihsal yılında prim desteği adına adlandırılan ayırt ödemesinde 18 üründen vakit kaybetmeden yaş öz desteği 13 kuruştan 30 kuruşa çıkarıldı. Değişik ürünlerde bindi artışı yapılmadı. 2020 ve 2021 istihsal yılında olduğu kabilinden 2022 yılında bile kıran günebakan, cılız fasulye, nohut, mercimekte kilo başına 50 kuruş destek verilecek. Kütlü pamukta kilogram başına 110 kuruş, soyada 60, kanolada 80, aspirde 55, kuş yemi mısırda 3, buğday, rüşvet, çavdar, tritikale ve çeltikte 10 kuruş, zeytinyağında 80 ve dane zeytinde 15 kuruş tutma primi ödemesi yapılacak.

SU SIKINTISI OLAN BÖLGELERDEKİ ÜRETİME FARK ÖDEMESİNE İLAVE YÜZDE 50 DESTEK ÖDENECEK

Bu arada, akarsu kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen ayırt ödemesine arttırma yüzdelik 50 bindi ödenecek. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra terviç ödemesi yapılmayacak.

HAVZA DIŞINDA ÜRETİM YAPANLARA BINDI YOK

Cumhur Reisi Kararı layıkıyla, Türkiye Tarım Havzaları Istihsal ve Tutma Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin toprak dışında yetiştirilmesi yerinde belirlenen ürünlere süt, matbua, ayırt ödemesi, sıkı içi sertifikalı çocuk kullanma, yemleme bitkileri ve fındık düz bazlı dirimsel desteği verilmeyecek.

YEM ÜRETİCİLERİNE HASAT KAYDIYLA DESTEK SAĞLANACAK

Ekincilik Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında yem bitkileri desteğinde ÇKS’ye mukayyet arazileri üstünde kaba yemleme gidermek için çokça almanak ve yegâne yıllık ağızotu bitkileri ekimi fail üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak.

Yem bitkileri istihsal desteği, dekar başına kalkışmak amacıyla korunga amacıyla 90 teklik, bir tane almanak yem bitkileri amacıyla 60 teklik, silajlık ekilişler (çepel/ark) üzere 60 liralık, bileşimli çayır mera amacıyla 150 lira, haddinden fazla almanak yem bitkilerinde etki olanlar için 90 liralık, cılız olanlar amacıyla üstelik 40 liralık ve silajlık ekilişler için 100 liralık olacak.

Yer altı sularının ensiz seviyede ve akarsu kısıtı olduğunun Ekincilik ve Orman Bakanlığı’nca tayin edildiği havzalarda bu yıl ekilen ağızotu bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük üzere yemleme bitkisi desteğine arttırma yüzdelik 50 bindi verilecek.

BUZAĞI BAŞINA 500 LİRA DESTEK

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamam, 4 ay ve gövde yaşta, ilkine buzağılama yaşı sunu fazla 960 ahit veya serencam iki buzağılama arası yeryüzü çok 600 dönem olan ineklerin doğan buzağıları için efsanevi başına 500 liralık bindi sağlanacak.

Balkı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’birlikte doğan buzağılar için ilave 200 lira ödenecek.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, takma tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 100 teklik bindi ödenecek.

Buzağı destek şartlarını karşılayan buzağı başına ifa vahit miktarlarının 20 başa büyüklüğünde ıcığı cıcığı, 21-100 başa büyüklüğünde yüzde 75’i, 101-500 ser üzere yüzdelik 50’si ödenecek.

DİŞİ MANDALAR İÇİN 500 LİRA DESTEK

Dişi mandalar için 500 lira, ana kütüğüne mukayyet calip mandalar üzere ilave 300 lira, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 ay ve vücut malaklar üzere 500 liralık, üs kütüğüne mukayyet malaklar üzere birlikte ilave 300 lira, eğreti tohumlamadan doğan malaklara antrparantez arttırma 500 lira bindi ödenecek.

Islah amaçlı benzin muhteva analizi yapılan ve bakanlıkça belirlenen süt nitelik kriterlerini sağlayıcı eğreti tohumlamadan doğan temiz sütçü yahut şişko soy her bir aptal amacıyla 100 liraya kadar destek verilecek.

En beş altı 1 başlangıç, bildirme aşkın 50 baş düve (camız dahil) alımına bile bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzdelik 40’ı sıkıntılı ortamında doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilen düvelere ise yüzdelik 50’si büyüklüğünde sübvansiyon ödemesi yapılacak.

HASTALIKLARDAN ARİ İŞLETME DESTEĞİ 600 LİRA

Hastalıklardan cıbıldak işletme desteği, damızlık boğalar dışındaki 6 kamer üzeri yaştaki eş zooloji dış, eksiksiz sığırlar amacıyla hayvan sahiplerine 600 teklik ödeme gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ifa birim miktarları 500 başa kadar tamam, 501 çıban ve vücut için yüzde 50’sine fiyat mevrut tutarın ödenmesi yoluyla uygulanacak. Antrparantez Musaddak Benzin Çiftliği Sertifikası’na erbap işletmelerdeki elbisesiz pres desteği alan mecmu sığırlar üzere arttırma 100 liralık bindi verilecek.

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, az zarfında doğma ve besi süresini tamamlamış ayvaz sığırlarını (manda dahil) mevzuatına makul kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça soy ve tuhaf bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 saksı amacıyla (200 baş dahil) hayvan başına dolaşma ve vahit bedel üzerinden 500 lira destek ödenecek.

ÇOBAN BAŞIN İSTİHDAMINA 12 BİN LİRA DESTEK VERİLECEK

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, güdücü istihdam desteği, 100 mir ve beden kurnaz kucak dikbaşlı varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 12 bin teklik yerine ödenecek.

Maya koyun-gâvur yetiştiricileri birliklerine örgen yetiştiricilerin, Vekillik kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyun başına 50 liralık, bilgili tutturuk başına 50 liralık, kurnaz ankara keçisi başına arttırma 20 liralık, göçkün yetiştiricilerine anaç kucak tutturuk başına ilave 2 teklik bindi ödemesi yapılacak.

Bir önceki yılın kart kucak-gâvur desteğini alan ve sübvansiyon yılında deneyli kucak muannit sayısını zait işletmelere, tıpkısı eski yılın kuzu ve oğlaklarının, sübvansiyon yılında kart koyun, direngen vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 200 liralık destek ödenecek.

İPEK BÖCEĞİ VE TİFTİK YETİŞTİRİCİLERİNE BINDI

Tiftik ve Yapağı Ekincilik As Kooperatifleri Birliği’ne (Tiftikbirlik) sınırlı kooperatiflere, Damızlık Kucak Keçi Yetiştiricileri Birlikleri’ne veya Bakanlığa kayıtlı yün el işi tesislerine yetiştirici makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Pusat Sistemi (TKS) Olgun Tabanı’na kaydettiren üreticilere oğlak tiftiğinin kilogramına 70 lira, resülmal tiftiğin kilogramına 60 teklik, sekunder tiftiğin kilogramına 25 liralık, kontratlı istihsal kapsamında üretilen tiftiğe da ilave 10 teklik ifa yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayıcı Koza Ekincilik Bey Kooperatifleri Birliği’ne (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 liralık, ürettiği yaş ibrişim kurdu kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya zindelik alanı kozadan flatürle harir çekimi ve el işi olan hükmi şahsiyet vasıflarına topluluk işletmelere satan yetiştiricilere, gözyaşı kozanın kilogramına 160 liralık ifa yapılacak.

BİRLİKLERE ÖRGEN ÜRETİCİLERE ARILI KAPÇIK BAŞINA 20 LİRA

Vekillik Arıcılık Pusat Sistemi’ne kayıtlı, model birliği düzeyinde örgütlenmiş müstahsil birlikleri ve/veya yetiştirici birliklerine örgen üreticilerine da arılı kapçık başına 30, uzuv olmayanlara 20 liralık, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 100 teklik bindi sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için efsanevi sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için bin 400 lira, küçükbaş efsanevi atıkları üzere 250 teklik atık desteği, efsanevi hastalıkları ile savaş çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve hızma uygulamaları amacıyla uygulayıcılara kocabaş efsanevi başına 2 teklik, küçükbaş efsanevi başına ise 1,5 teklik bindi ödemesi yapılacak.

ALABALIK İÇİN KİLOGRAM BAŞINA 1 LİRA DESTEK

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilo karışma, ala için kilogram başına 1 teklik, bakir türlere 3 teklik, vabeste cümle üretime 2 teklik, kilo üstü alabalık yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar liralık, midye amacıyla kilo başına 50 kuruş destek sağlanacak.

10 bin adede kadar kuluçkahane damızlık ala desteği balık başına 60 lira, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilo dahil kilo başına 2 liralık verilecek.

HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI DESTEĞİ

Hayvan kalıtım bilimi kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça uygulanan projeler amacıyla yetiştiricilere, kocabaş koruması amacıyla efsanevi başına 1000 liralık, küçükbaş korumaya efsanevi başına 150 teklik, sığır pedigrili korumaya bin 200 teklik, salt korumaya kapçık başına 80 liralık, ipek böceği korumaya kilogramda 170 liralık, reform programındaki koyun, aksi ve yavrularına umum elinde ıslah seçkin sürüde hayvan başına 150 teklik, taban sürüde 100 teklik, ahali elinde camız ıslahı (bilgili camız), kele ve yıl içinde doğuran bilgili mandaya hayvan başına 2 bin lira, yıl ortamında doğurmayan kurnaz mandaya hayvan başına 1200 teklik, damızlığa kalkmak üzere seçilen yerli sığır (düve/kele) hayvan başına bin 500 lira, damızlığa ayrılmayan amacıyla bin 300 lira, maya koca materyale (koç-teke) hayvan başına elit sürüde 350 teklik, aya sürüde 250 teklik bindi sağlanacak.

SERTİFİKALI PATATES TOHUMU KULLANANA 200 LİRA DESTEK

Yurt içi sertifikalı döl kullanım desteği çerçevesinde dekara aspir için 10 lira, kanola için 30 teklik, süsen amacıyla 8 lira, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik üzere 50 liralık, zayıf fasulye, mercimek ve yonca amacıyla 60 lira, nohut amacıyla 50 lira, kumpir için 200 teklik, fiğ, yemleme bezelyesi, korunga ve soya amacıyla 45 liralık, düzlük fıstığı için 34 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/dikme kullanma desteği, antep fıstığı, koz, badem, gökçe yemiş ve aronya için 400 liralık, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, sulu zırtlak, mandalina, portakal, kayısı, vişne, zeytin, sair kâr türleri ve muallak (nar ve muz dünya) için 280 teklik, sertifikalı çilek fidesi ile bostan tesisi üzere bile dekar başına 400 teklik olacak.

Yurt içre sertifikalı zürriyet üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren, Vekillik aracılığıyla mezun tohumculuk kuruluşu kabul edilen ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere bu yıl ürettikleri türlü sertifikalı tohumluklarla orijinal/temel ve üstü tohumluklara de türüne bakarak kilo başına 0,1-5 teklik elverişsiz içi sertifikalı tohum üretim desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı fidan başına 0,5 lira, aşısız fidan başına ise 0,25 lira bindi sağlanacak.

ÇİFTLİK MUHASEBE VERGİ AĞINA KAYITLI 6 BİN İŞLETMEYE, İŞLETME DESTEĞİ

Çiftlik Muhasebe Fen Zıkkım Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve güzeşte yıl araç altına alınan 6 bin işletmeye, işletme başına 600 teklik ödenecek.

Tarımsal neşir ve danışmanlık desteği olarak, Bakanlıkça yetkilendirilerek zirai yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest ekincilik danışmanları ile tarım odası ve üretici örgütlerinde en fazla 5 ekincilik danışmanı tevessül etmek için istihdam edilen beher tarım danışmanı için 72 bin lira ödenecek. Ödemeler denk 2 epizot halinde gerçekleştirilecek.

Share: