2022’de sunu bir iki 1014 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi eliyle paylaşılan ‘Temmuz Kocaoğlan İş Cinayetleri Raporu’nda, “Yüzde 67’sini ulusal basından; yüzdelik 33’ünü ise işçilerin emek arkadaşları, aileleri, gelişim güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerli basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2022 yılının geçmiş yedi ayında bildirme bir iki 1014 işçi hayatını kaybetti” ifadeleri ile hayatını kaybeden işçilere ilgili bilgiler açıklandı.

SUNU ÇOKÇA ÖLÜM TARIM İŞÇİLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Rapora göre, orak ayı ayında tarım, orman işkolunda 55 aksiyon cinayeti meydana geldi. Böylece bu yıl işkolundaki ölümler 199’a ulaştı. Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin çalıştıkları bölgelere evet bile tarlaya yolculuğu sırasında uygun olmayan ulaşım araçlarının kullanılması, eskiyen traktörler, işçilerin barınma-dinlenme-kovanlık alanlarının yetersizliği, son dönemde kene ısırmaları ölümlerin anne nedenlerini oluşturdu.

Orak Ayı ayında 28, bu sene ise şu anne kadar 192 yapım işçisi yaşamını yitirdi. Arz çokça işçi ölümünün meydana geldiği üçüncü işkolu ise nakliyat oldu. Ölümlerin yüzdelik 75’ini trafik kazaları oluştururken diğer makro tıpkı neden ise say koşullarına ilişkin önsezi krizleri adına kayda geçti.

BALA İŞÇİ ÖLÜMLERİ ARTTI

Orak Ayı kocaoğlan ile gelişigüzel okulların kapanması ve çocukların hele tarım işkolunda çalışmaya başlamasıyla etkin yavru ölümleri birlikte arttı.İlk şeş ayda çalışırken ölen çocuk sayısı 24 olurken elden Temmuz ayında bu kopya 15 olarak kaydedildi. Ölen çocukların üçte birinin 14 yaş ve altında olduğu görüldü.

2022 yılının önceki yedi ayında 14 gözyaşı ve şeş 14 yavru iştirakçi, 15-17 gözyaşı arası 25 yavru/genç işçi, 18-27 gözyaşı arası 148 işçi, 28-50 gözyaşı arası 483 işçi, 51-64 gözyaşı arası 217 işçi, 65 yaş ve üstü 69 iştirakçi, yaşı isimsiz 58 iştirakçi hayatını kaybetti.

Avrupa Birliği’nde 1,2 milyon işçi eksikliği

 

Tababet merkezinde müvellidülhumuza tüpü bomba üzere patladı: 1 iştirakçi öldü!

 

Freni arızalanan lokomotif, işçilere çarptı

 

Share: