Abdurrahman Tutdere: “Cemevlerinde Mevcut Hakların Korunması ve Güvenceye Alınması Gerekiyor”

CHP Adıyaman Saylav Abdurrahman Tutdere, AKP’nin testis kanun teklifinde finans ve derneklere ilişik bulunan cemevlerinin mülkiyetlerinin ne olacağına ilişik istifham işaretleri olduğunu ifade ederek, “Burada bulunan cemevleri köylerde, kasabalarda, ilçelerde plana işlediğinde vatandaşların, vakıfların, derneklerin, üs kişilerin doğruluk mahrumiyeti yaşamamaları adına kâin haklarının korunması ve güvenceye alınması gerekiyor” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Tasrif ve Bütçe Komisyonu’nda akseptans edilen AKP’nin cemevleriyle ilişik düzenlemelerin bile yer aldığı husye kanun teklifiyle ilgili izah yaptı. Teklifin cemevlerinin imarıyla ilişkin maddeye dikkat çekici Tutdere, şöyle konuştu:

“Bu kanundaki tensikat Türkiye’deki Alevilerin taleplerini, ihtiyaçlarını umum anlamıyla karşılamıyor. Aleviler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Danıştay ve faziletli mahkeme kararlarında belirtildiği kadar Aleviler inanç merkezlerinin tanınmasını ve cemevlerinin tapınak namına kabul edilmesini istiyorlar. Ancak nüfuz partisi bu teklifte rastgele düzenlemeye vadi vermediği kabilinden yalnız cemevlerindeki ümran planlarındaki durumunu ve ruh, akarsu paralarının Hars Bakanlığı marifetiyle ödenmesini kolaylaştıracak düzenleme getirdi. Burada esasen kesinleşmemiş olan eksantrik ayrımsız laf de şuydu, kâin cemevlerinin mülkleri, taşınmazları hangi olacak, bundan sonraki süreçte tüzel durumları ne olacak? Tığ bunu tabiatıyla ki komisyonda takip ettik, dile getirdik. Özellikle öneri sahiplerine bunları sorduk. Bu ‘Mevcut cemevlerinin taşınmazları, mülkiyetleri kesinlikle kendilerine kalacak’ şekilde, kuvvet yetkilileri beyanatta bulundular. Burada bulunan cemevleri köylerde, kasabalarda, ilçelerde plana işlediğinde vatandaşların, vakıfların, derneklerin, esas kişilerin türe mahrumiyeti yaşamamaları namına mülkiyet haklarının korunması ve güvenceye alınması gerekiyor.”

AKP İstanbul Mebus Abdullah Güler, geçkin komisyonda Tutdere’ye konuyla ilgilendiren “Mevcut şu anda halihazırda faaliyetlerini yürütmekte olan cemevlerinin hiçbir iyelik konumuyla ilişik tıpkı fark yok. Yani kişiye ilgilendiren cins, armağan olanaklı, topluluk namına türlü, tıngır adına kabil, köy tüzel kişiliği adınadır, belediyeye önceki olabilir, Hazine mülkiyetinde mümkün, tescil dışı alanda tür, çıktı yolda cins, ve benzerleri yani bu konumlarıyla ilişik hiçbir değişikliği mülkiyet hakkında yapmadığımızı kategorik izah etmek istiyorum. Bu maddelerin hiçbirinde bulunmayan” demişti.

Share: