Aym: Barışsever Gösteriye Yapılan Biber Gazlı Müdahale ve Bakı, İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Münasebet Yasağı ile Derinti ve Eylem Yürüyüşü…

Esas Mahkemesi (AYM), polisin barışçıl benzeri protesto fail göstericilere müteveccih biber gazlı müdahalesi ve bakı uygulamasının, kayırıcı nedeniyle bağdaşmayan muamele yasağı ile güruh ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali olduğuna hükmetti.

AYM, Amme Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Sağlık ve Içtimai Hizmet Emekçileri Sendikası (GÜRÜLTÜLÜ) yöneticilerinin başvurusunu inceledi.

2015 yılındaki şişman gelişim uyuşma görüşmeleri sırasında Çalışma ve Toplumsal Düzenlilik Bakanlığı önüne tabanvay taleplerini dile bildirmek talip SES üyelerine polis doğal gaz, cop ve plastik mermi ile müdahale etmiş; dağılmayan GÜRÜLTÜLÜ üyeleri, müdahalenin peşi sıra pankart ve alaz olmadan bakanlığa yürümeyi akseptans etmiş ve Bakanlığa giren heyetin görüşmelerinin sonlanmasını beklemişti. Görüşmenin sona ermesinin ardından yapılan basın açıklaması sonrasında sendika üyeleri, kendinden ve hadisesiz bir şekilde dağılmıştı.

Olay üstüne üç PATIRTILI yöneticisi Belkıs Yurtsever, İbrahim Karaca ve Şinasi Dursun, kendilerine engelleme fail manşet güçleri, sorumlu ümera ile dönemin Ankara İl Güvenlik Müdürü, Ankara Valisi için kasten cerh ve görevi kötüye kullanma suçlarından anket başlatılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Başsavcılık, Ankara Valisi karşı anket ika yetkisinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda olduğunu belirterek soruşturmanın ayrılmasına değişmeyen verdi. Başsavcılık, soruşturmada, Ankara Itimat Müdürlüğü görevlileri hakkında kovuşturmaya vadi olmadığına ve Ankara İl Itimat Müdürü hakkında sızlanan müracaatının el işi konulmamasına karar verdi.

GÜRÜLTÜLÜ yöneticilerinin bu karara itirazı de Ankara 2. Sulh Ukubet Hakimliği eliyle kesme namına reddedilince sorun AYM’ye taşındı.

AYM, polisin müdahalesi sırasında yaşananlara ilişik PATIRTILI yöneticilerinin yaptığı müracaat konusunda, insan haysiyetiyle bağdaşmayan alım satım yasağı ile derinti ve gösteri yürüyüşü düzenleme yasağının ihlal edildiğine hükmetti.

“BARİKAT UĞRUNDA TEK BAŞINA SAV SÖZ ATMASI NEDENİYLE DOĞRUDAN DOĞAL GAZ KULLANIMININ ORANTILI OLDUĞU AKSEPTANS EDİLEMEZ”

AYM, kararın gerekçesinde şunları kaydetti:

“Sormaca dosyasında meydan düz deliller ve tespitler gözetildiğinde, katıldığı gösteride doğal gaz kullanımı nedeniyle yaralandığı belli müracaatçı İbrahim Kara’nın davranışlarından dünya fiziki güce başvurulduğunu akseptans etmenin olanaklı olmaması karşısında pahal kullanılmasının kaçınılmaz kuzuluk geldiğinin kamu makamlarınca kanıtlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca olay yerinde tedbir kayran kolluk görevlilerine alın fiili benzeri müdahalede sıfır ve agresif ayrımsız tekebbür ortamında sıfır başvurucu İbrahim Yağız’ya barikat uğrunda tek başına sav söz atması zımnında aracisiz gaz kullanımının uygun olduğu bile kabul edilemez.

“ULAŞILAN SONUÇLARIN, DELİLLERİN NESNEL ANALİZİNE DAYANMASI, ADALETE OLAN İNANCIN SARSILMASI BAKIMINDAN ZORUNLUDUR”

İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan münasebet iddiasıyla ilgilendiren benzeri ukubet soruşturmasında olayı tavzih kapasitesine topluluk muhteşem bazı delillerin toplanmaması de yegâne başına ulaşılan neticenin tutarlılığına hayalet düşürebilir. Başvuruya konu ihlal iddialarının gerektirdiği sormaca yükümlülüğü, olayın tahakkuk koşullarının belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu mecburiyet, mağdurların soruşturma işlemlerine ilgili gelişigüzel türlü talebinin karşılanmasını gerektirmese de soruşturmanın seyrini etkileyecek ve maddesel gerçeğin açığa çıkmasına apotr olacak mahiyetteki iddialarının araştırılmasını lüzum kılmaktadır. Gayrı yandan anket makamlarınca ulaşılan sonuçların delillerin nesnel analizine dayanması ve soruşturmanın enerjik yürütüldüğü hususunda kararsızlık oluşmaması, adalete olan inancın sarsılması itibarıyla zorunludur.”Share: