Bitlis haberleri! Bitlis’te 15 ahit süreyle bilcümle etkinlikler izne bağlandı

Bitlis Valiliği, toprak merkezi ve ilçelerinde 3 Son Teşrin 2022 tarihine kadar yapılacak yekpare etkinliklerin izne bağlandığını duyurdu.

Bitlis Valiliğinden yapılan mukayyet açıklamada; “Cumhuriyetin anne nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, yanlışlık işlenmesinin önlenmesi, başkalarının türe ve özgürlüklerinin korunması, umumi sağlığın korunması, meydana gelebilecek muhtemel provokasyonların ve yaşanması muhtemel sosyal olayların önlenmesi üzere; 2911 mahdut Güruh ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 basit İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi hükümleri uyarınca; Bitlis il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve güllabi sorumluluk bölgelerinin topu) 20/10/2022 tarihi saat 00.01’den 03/11/2022 tarihi saat 23.59’a kadar 15 bölüm süre ile vadi, cadde, çıkmaz, nöbet, otopark kadar umuma sarih alanlarda; yapılması zorunlu olan etkinlikler dışında küsurat miting, boş ve kapalı yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, yurt eylemi, ihtarname eylemi, herif zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/üslup ve toplanmalar, ahali kürsüleri şeklinde derinti/toplanmalar/el toplantıları, ses-kitap araçları (kayıt, mobil vb. vesait) ile yapılabilecek gelişigüzel nev sesli ve görsel işler, kıtlık grevi, deri ihdas, matbuat açıklamaları, seçkin türlü stant açılış, imza çokluk/imza kampanyası, istek feneri/palavra uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. gelişigüzel çeşit hava faaliyetleri, amme gelgel/kuruluşları dünya tevessül etmek üzere yâd toplantısı/ihtifal töreni, açık oturum, konferans, çalıştay, dinleti, şenlik, temsil, skeç, sinevizyon, pandomim vb. ameliyat, meşale yakma, halk ilanı, beyanat, broşür tefviz, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki seçkin cins eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılması mülki idare amirliğine arz az kırk sekiz saat ilkin (etkinliğin yapılacağı vadi, sıra, başlayış ve bitiş saatleri, izlence bilgisi, idarece istek edilen özge vesaik vb.) bildirimde düşmek gibi mülki idare amirinin iznine bağlanması kararı alınmıştır” denildi. – BİTLİS

Share: