BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodrigez: “Türkiye’nin afetle mücadeledeki ilerlemesi tansık”

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodrigez, Türkiye’nin dünyada krizlere karşı gösterdiği yaklaşımla insani yardımda liderliğini ispat etmiş bir mutluluk olduğunu belirterek “Siktirici afetle uğraş bahis konusu olduğunda Türkiye’nin geçen 10 yılda kaydettiği artma şaşırtıcıdır.” dedi.

BM Uluslararası Arama ve Istirdat Müşavere Grubunun (INSARAG) Afrika, Avrupa ve Orta Şark Bölgesi (AEME) Hareket Engelleme Benzetim Tatbikatı (ERE SIMEX), Kıran ve Ivedili Kapsam Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Ankara’üstelik başladı.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodrigez, tatbikatın açılışında yaptığı konuşmada, BM yerine vizyonlarının krizden etkilenenlere muavenet etmek ve onlara ihtiyaç duydukları insani yardımı temin etmek olduğunu söyledi.

Önceliklerinin, afetle mücadelede yardım kapasitesini pekitmek, arsıulusal insani yardımda koordinasyon, tutum edilebilirlik ve uyumu çıkarmak olduğuna belen fail Rodrigez, afet riziko yönetiminin BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma İş Birliği Çerçevesi’nin ayrımsız parçası olduğunu kaydetti.

Rodrigez, dünyada katıksız afetlerin sosyal ve soylu erki etkilerinin seçme geçen dönem daha üstelik arttığını belirterek sürdürülebilir kalkınma hedeflerini muvaffak olmak amacıyla afetleri önlemenin ve afetlerin etkilerini azaltmanın artık tıpkı tercih değil zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin dünyada sunu etkili sismik bölgelerden birinde saha aldığını vurgulayan Rodrigez, 2011’deki Van depremini anımsattı.

Rodrigez, herkesin gelecekte yaşanacak muhtemel afetlere alın hazırlık seviyesini bırakmak ve afetlerin etkisini asgariye indirmek için bu depremden öğüt aldığını anlatım ederek Türkiye’nin üstelik afetlerle mücadelede kapasitesini güçlendirmek üzere nazik çabalama harcadığının altını çizdi.

“Türkiye’nin güzeşte 10 yılda kaydettiği ilerleme şaşırtıcıdır”

Bugün yapılan tatbikatın, insanca müzaheret sağlayan toplulukların afetle savaş planlarını sınav etmeleri için kusursuz aynı talih olduğuna işaret fail Rodrigez, “Bu ayrıca Türk ve uluslararası arama istirdat ekiplerinin etkileşim kurması ve tecrübelerini paylaşması için mebzul ayrımsız punt.” dedi.

Rodrigez, Türkiye’nin, dünya genelindeki krizlere yanıt vermesi, krizden etkilenenlerin kim ve nerede olduğuna bakmaksızın bu insanlara ulaşmasıyla yardımseverlikte liderliğini ispatlamış bir talih olduğunu vurguladı.

“Beribenzer afetle savaşım bahis konusu olduğunda Türkiye’nin geçen 10 yılda kaydettiği olgunluk şaşırtıcıdır.” diyen Rodrigez, Afganistan, Pakistan ve Somali’de bulunduğu yıllarda bu durumun yansımalarına şehadet ettiğini söyledi.

INSARAG İnsani İşler Görevlisi, BM İnsani Arkalama Koordinasyon Ofisi (OCHA) Orta Doğu ve Yıldız Afrika Bölge Ofisi (ROMENA) Ivedi Buut Müdahale ve Hazırlık Kürsü Başkanı Ramzi Dhafer de Türkiye’nin sülale sahipliği yaptığı tatbikatın ayrımlı ekiplerin kaynaşması, birbirlerinin tecrübelerinden faydalanması için fırsat olduğunu belirtti.

Türkiye’nin 2002’den bu yana INSARAG’a katkıda bulunduğunu belirten Dhafer, AFAD, AKUT’un o tarihten bu yana yapılan muhtelif faaliyetlerde vadi aldığını dile getirerek insancasına müzaheret koordinasyonuna katkıda kâin INSARAG katılımcılarına teşekkür etti.

Dhafer, tatbikata sülale sahipliği yaptığı ve katkıları için Türkiye’ye dahi şükranlarını sundu.

Tatbikata Ukrayna ve Rusya’nın birlikte olduğu 23 ülkeden kol katılıyor

Tatbikat, Kalecik ilçesinin kuzeyinde 8 Ekim’de saat 09.00’da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki tıpkısı hareket senaryosu üzerinden “Düzem 4” olarak başladı.

Senaryoya bakarak, yer sarsıntısı sonrası Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum illeri etkilenecek, arsıulusal arama kurtarma takım desteği istenecek ve uluslararası ekipler, Ankara’birlikte görev alacak.

14 Ekim’de sona erecek tatbikata aralarında Ukrayna ve Rusya’nın birlikte olduğu 23 ülkeden kol katılıyor.

Share: