Bursa’da “Süleyman Çelebi ve Veladet Geleneği Sempozyumu” düzenlenecek

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından planlı “Süleyman Çelebi ve Doğum Geleneği Sempozyumu” 16-18 Eylül’bile Bursa’dahi gerçekleştirilecek.

TÜBA’dan yapılan açıklamaya bakarak, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2022 yılı “Süleyman Çelebi Yılı” car edildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde millî ve arsıulusal etkinliklerin düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda Ekin ve Turizm Bakanlığı, Atatürk, Ekin, Vasıta ve Tarih Faziletkâr Kurumu, Türk Komütatör Kurumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesinin da katkısıyla, Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yılında “Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği Sempozyumu” yapılacak.

Sempozyumda küşat panelinin peşi sıra “Süleyman Çelebi ve Vesiletü’n-reha”, “Mevlid Edebiyatımız Şerhler, Nazireler ve Yansımalar”, “Mevlid Geleneği: Hars ve Sanat Dünyamızda İzler”, “Arzu Coğrafyamızda Mevlid: Türk Dünyası ve Rumeli’ye Açılan Cam”, “Şehre Göstermek: Bursalı Mevlit Şairleri”, “Şairler ve Eserler, Baştan Görmek: Sosyal ve Beşeri Ulum Penceresinden Vesiletü’n-selamet” başlıklı altı oturum düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Yenmiş Şeker, sempozyumla Türk kültürünün belirleyici unsurlarından mevlit geleneği ve bu gelenek ortamında kurucu kibir namına varlığını bitmeme ettirmiş Süleyman Çelebi’nin arsıulusal düzeyde tanınırlığının sağlanmasını amaçladıklarını anlattı.

Süleyman Çelebi üzere önemli tıpkı kendilik üzerine zindelik icra etmenin balaban bastırık olduğunu belirten Şeker Hastalığı, vefatının üzerinden 600 yıl eski olmasına rağmen bilgeliğinin adamlık üzerindeki etkisine dikkati çekti.

Şeker Hastalığı, sempozyumun cümle detaylarına incelikle çalışılarak hazırlandığına işaret ederek şunları kaydetti:

“Bu özenle hazırladığımız bilgi şöleni, bir yandan günümüzde açık tıpkısı coğrafyada hararetli tevellüt geleneğinin tarihi süreçte ele alınıp işlenmesine, inançla donatılmış kullanılmamış eserlerin ortaya çıkarılmasına, aynı yandan da toplumsal hafızanın yenilenmesine, geçmişin hatırlanmasına, hatırlatılmasına ve bu kültürel unsurun yaşanmasına ve yaşatılmasına yardım sağlayacak. Ayrıca Türk dünyasında kültürel kimliğin belirleyici unsurlarından olan tevellüt geleneğinin yer kültürlerdeki yansımaları da işlenecek. Sempozyumda emeği geçen kamu malumat insanlarımıza şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.”

Share: