Çiftçilere bu sene üzere ödenecek tarımsal destekler belirlendi (2)

Dikici Vasıta Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet üreticilere bu sene için ödenecek tarımsal destekler galiba oldu. Yetiştiricilere, 4 ay ve vücut yaştaki buzağı amacıyla 500 lira bindi sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar amacıyla ilave 200 teklik destek verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Matbu ve Sertifikalı Yavru Kullanma Desteklerine İlişkin Cumhur Reisi Kararı”, Resmi Gazete’da yayımlandı.

Buna göre, Ekincilik Havzaları Üretim ve Sübvansiyon Modeli kapsamında yem bitkileri desteğinde ÇKS’ye mukayyet arazileri üstünde sert ağızotu fayrap etmek için haddinden fazla yıllık ve tek yıllık yemleme bitkileri ekimi işleyen üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla bindi sağlanacak.

Yem bitkileri istihsal desteği, dekar başına başlamak üzere korunga için 90 liralık, yegâne yıllık ağızotu bitkileri için 60 lira, silajlık ekilişler (çepel/cılız) üzere 60 lira, bileşimli çayır mera için 150 liralık, çokça yıllık yem bitkilerinde kalıntı olanlar amacıyla 90 liralık, cılız olanlar için üstelik 40 liralık ve silajlık ekilişler üzere 100 lira olacak.

Yer altı sularının ensiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Ekincilik ve Orman Bakanlığınca belirleme edildiği havzalarda bu yıl ekilen yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük amacıyla yem bitkisi desteğine arttırma yüzde 50 bindi verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları eksiksiz, 4 kamer ve eğin yaşta, ilkine buzağılama yaşı en aşkın 960 dönem veya serencam iki buzağılama arası sunma aşkın 600 çevrim olan ineklerin doğan buzağıları için hayvan başına 500 lira destek sağlanacak.

Dert, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Kalabalık, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’da doğan buzağılar amacıyla ilave 200 liralık ödenecek.

Soy kütüğüne mukayyet buzağıların arttırma desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek vahit karşılık ve şartlar doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, protez tohumlama sonucu doğan buzağılara arttırma 100 liralık bindi ödenecek.

Buzağı destek şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme birim miktarlarının 20 başa büyüklüğünde cümlesi, 21-100 başa kadar yüzdelik 75’i, 101-500 sarrafiye amacıyla yüzde 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin teklik bindi

Dişi mandalar üzere 500 liralık, esas kütüğüne mukayyet alımlı mandalar üzere arttırma 300 lira, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 kamer ve eğin malaklar için 500 liralık, hakikat kütüğüne kayıtlı malaklar üzere üstelik ilave 300 lira, protez tohumlamadan doğan malaklara antrparantez arttırma 500 lira bindi ödenecek.

Islah gayeli benzen muhteva analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen benzen nitelik kriterlerini sağlayıcı protez tohumlamadan doğan akman sütçü veya tıknaz soy beher kelek için 100 liraya büyüklüğünde destek verilecek.

En birkaç 1 çıban, bildirme çok 50 sarrafiye düve (camız karışma) alımına bile Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzdelik 40’ı daraç zarfında doğma ve düve merkezlerinden realizasyon edilen düvelere ise yüzdelik 50’si kadar tutma ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan dal işletme desteği maya boğalar dışındaki 6 ay üzeri yaştaki eş hayvan bilimi hariç, tam sığırlar üzere hayvan sahiplerine 600 teklik ödeme gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ifa birim miktarları 500 başa kadar birlik, 501 mir ve üzeri için yüzdelik 50’sine kıymet gelen tutarın ödenmesi kanalıyla uygulanacak. Antrparantez Musaddak Süt Çiftliği Sertifikası’na topluluk işletmelerdeki ari işletme desteği düz kül sığırlar için arttırma 100 teklik destek verilecek.

Vekâlet kayıt sistemlerine mukayyet, yetersiz zarfında zade ve besi süresini tamamlamış koca sığırlarını (manda karışma) mevzuatına makul kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça soy ve nev bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 sarrafiye için (200 saksı karışma) efsanevi başına aktarılma ve ünite eşit üzerinden 500 lira bindi ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, sürücü istihdam desteği, 100 esas ve üst iri koyun direngen varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 12 bin lira namına ödenecek.

Damızlık koyun-inatçı yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Vekâlet vasıta sistemlerine mukayyet iri koyun başına 50 lira, bilgili inatçı başına 50 lira, iri tiftik keçisi başına arttırma 20 liralık, göçkün yetiştiricilerine iri koyun direngen başına arttırma 2 teklik destek ödemesi yapılacak.

Bir eski yılın deneyli koyun-keçi desteğini kayran ve destekleme yılında anaç koyun inatçı sayısını zait işletmelere, ayrımsız geçmiş yılın kuzu ve oğlaklarının, sübvansiyon yılında kart koyun, gâvur vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla efsanevi başına 200 liralık destek ödenecek.

İpek böceği ve moher yetiştiricilerine bindi

Tiftik ve Yapağı Ekincilik Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) ilişkin kooperatiflere, Maya Kucak Inatçı Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa kayıtlı yün el işi tesislerine üretici makbuzu karşılığında satan ve Moher Taşıt Sistemi (TKS) Marifet Tabanı’na kaydettiren üreticilerine oğlak tiftiğinin kilogramına 70 liralık, sermaye tiftiğin kilogramına 60 lira, ikincil tiftiğin kilogramına 25 teklik, sözleşmeli istihsal kapsamında üretilen tiftiğe üstelik arttırma 10 lira ifa yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayıcı Kozalak Ekincilik Eş Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 liralık, ürettiği gözyaşı ipek böceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya hareketlilik alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve el işi olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere, yaş kozanın kilogramına 160 liralık ifa gerçekleştirilecek.

Vekâlet Arıcılık Anahtar Sistemi’ne kayıtlı, tarz birliği düzeyinde örgütlenmiş müstahsil birlikleri ve/yahut yetiştirici birliklerine uzuv üreticilerine da arılı kovan başına 30, organ olmayanlara 20 lira, Bakanlıktan istihsal izni almış damızlık arı beyi üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 100 liralık destek sunulacak.

Bakanlıkça programlanan telkih uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, kocabaş efsanevi atıkları amacıyla 1400 lira, küçükbaş hayvan atıkları amacıyla 250 liralık atık desteği, hayvan hastalıkları ile uğraş çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve hızma uygulamaları üzere uygulayıcılara kocabaş hayvan başına 2 teklik, küçükbaş hayvan başına ise 1,5 liralık destek ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilogram dahil, alabalık amacıyla kilogram başına 1 liralık, kullanılmamış türlere 3 lira, kapalı herkes üretime 2 liralık, kilo üstü alabalık yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar teklik, midye için kilo başına 50 kuruş destek sağlanacak.

10 bin adede kadar kuluçkahane damızlık alabalık desteği balık başına 60 liralık, arazi havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilogram karışma kilo başına 2 teklik verilecek.

Hayvan kalıtım bilimi kaynaklarının durumunda korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça uygulanan projeler amacıyla yetiştiricilere, büyükbaş koruması üzere hayvan başına 1000 lira, küçükbaş korumaya hayvan başına 150 lira, sığır pedigrili korumaya 1200 liralık, salt korumaya kovan başına 80 lira, ipek böceği korumaya kilogramda 170 lira, ıslah programındaki kucak, dikbaşlı ve yavrularına umum elinde reform elit sürüde hayvan başına 150 teklik, aya sürüde 100 teklik, el elinde manda ıslahı (kurnaz camız), boğa ve yıl süresince doğuran kart mandaya hayvan başına 2000 lira, sene zarfında doğurmayan bilgili mandaya hayvan başına 1200 liralık, damızlığa kalkmak için seçilen domestik sığır (düve/kele) hayvan başına 1500 liralık, damızlığa ayrılmayan için 1300 lira, damızlık erkek materyale (antrenör-teke) hayvan başına elit sürüde 350 teklik, ayak tabanı sürüde 250 teklik destekleme yapılacak.

Sertifikalı patates tohumu kullanana 200 lira destek

Yurt içi sertifikalı tohum tasarruf desteği çerçevesinde dekara aspir üzere 10 lira, kanola için 30 liralık, susam amacıyla 8 teklik, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik amacıyla 50 liralık, cılız fasulye, yasmık ve yonca amacıyla 60 lira, nohut amacıyla 50 lira, kumpir amacıyla 200 teklik, fiğ, ağızotu bezelyesi, korunga ve soya fasulyesi için 45 liralık, yer fıstığı için 34 lira ifa gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/rekiz kullanma desteği, şam fıstığı, ceviz, badem, mavi ballıdarı ve aronya için 400 teklik, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, sulu zırtlak, mandalina, portakal, kayısı, ekşi kiraz, zeytin, gayrı semere türleri ve asılı (nar ve muz dünya) amacıyla 280 lira, sertifikalı çilek fidesi ile bostan tesisi üzere üstelik dekar başına 400 teklik olacak.

Yurt zarfında sertifikalı döl üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, elverişsiz ortamında satışını gerçekleştiren, Vekillik eliyle mezun tohumculuk kuruluşu kabul edilen ÇKS’ye mukayyet çiftçilere bu sene ürettikleri muhtelif sertifikalı tohumluklarla orijinal/anne ve üstü tohumluklara dahi türüne bakarak kilo başına 0,1-5 lira daraç içi sertifikalı sulp istihsal desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı amut başına 0,5 lira, aşısız amut başına ise 0,25 teklik destek sağlanacak.

Çiftlik Saymanlık Malumat Ağı Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve güzeşte yıl pusat altına alınan 6 bin işletmeye, işletme başına 600 liralık ödenecek.

Tarımsal neşir ve danışmanlık desteği namına, Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest ekincilik danışmanları ile kültür odası ve üretici örgütlerinde sunma fazla 5 tarım danışmanı girmek üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı üzere 72 bin lira ödenecek. Ödemeler 12 mahiye bakım sunumuna tutkun adına bedel iki şerha halinde yapılacak.

Söz konusu değişmeyen, 1 Aile 2022’den flört etmek üzere bugün bakımından yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: