Ekonomiye ilgilendiren “husye” kanun teklifi TBMM Umumi Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilgili tensikat içeren Sağlık Vergisi Kanunu ile Bazı Yasa ve Yasa Mesabesinde Kararnamelerde Ayrım Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin maddeleri üzerindeki görüşmelerine bitmeme ediliyor.

İYİ Fırka Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, engellilerin evde bakımına yönelik yapılan yardımların, mevzuatta yapılan tadilat sebebiyle arada sırada vurdumduymaz istendiğini, bunun üstelik mağduriyetlere sebebiyet verdiğini belirtti.

Kanun teklifiyle, müzaheret düzlük kişilerin kusurunun bulunmadığı haller için yapılan ödemelerin geri talep edilmemesi için terkin için gidildiğini belirten Örs, Esas ve kanunlar gereği devletin, özürlü bireylere baktığını, bunun içtimai ululuk ilkesinin bir gereği olduğunu ifade etti.

Örs, “Fakat suistimallerin bile göz ardı edilmemesi gerekir. Toplumsal düzenlilik ödemeleri yahut yardımlarda partizanlığa, kayırmacılığa, yandaşlığa bariyer olunmalıdır.” diye niteleyerek konuştu.

“Izzet kararından feyiz tümen kararlarıyla içtimai asayiş yardımlarının yapıldığı” iddiasını dile getiren Örs, bu konuda vatandaşlardan mevrut haddinden fazla sayıda şikayet olduğunu savundu.

Öte yandan engel kerem tespitlerinin daima değiştirilmesinin sakat vatandaşlara saygısızlık olduğunu belirten Örs bu durumun ululuk ciddiyetine dahi yakışmadığını kaydetti.

“Yoksulluğu yönetmeyi değil sonlandırmayı vadediyoruz”

CHP İstanbul Saylav Sibel Özdemir, teklifte, ifa güçlüğü faal vatandaşlar amacıyla bölümsel benzeri alacak terkini olduğunu, bunlara müspet baktıklarını fakat vatandaşların “alacak affından artma ifa güçlüklerini giderecek dokunaklı düzenlemeler beklediğini” söyledi.

Yüksek taze işsizliği, şişkinlik, faziletli akan küşade, kur riski, mütezayit repo harcamaları, mal birimindeki ayar kaybı, ekinci borçları, girdi maliyetlerindeki artma ve bedel dalgalanmalarının nasıl giderileceğine dair herhangi bir öngörü ve çözümün bu yasa teklifinde olmadığını tamlayan Özdemir, “Bu yasa teklifi, siyasal iktidarın uygulamaya koyduğu hatalı iktisadi politikalar sonucu ortaya çıkan yoksullaşmayı, borçluluğu ve iktisadi dengesizlikleri ayrımsız ölçüde ötelemeyi içermektedir. Bu kanun teklifinde, yoksullaşmayı önleyecek ve vatandaşlarımızın alelade sorunlarını çözecek tedbirler biz göremiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Içtimai yardımlara mahkum ve muhtaç sülale sayısının şipşak arttığını öne süren Özdemir şunları kaydetti:

“Yardım miktarları ve arkalama çeşitleri, ağırlaşan iktisadi koşullarda dar kalıyor. Olur, bu sorunu elbette çözeceğiz? CHP adına totaliter tıpkısı hal önerisi sunduk. Birçok Avrupa devletinde uygulanan fakat ülkemizde uygulanmayan, politik benzeri tercih olan, Uluslararası Iş Örgütünün sigorta dallarından biri olan ev destekleri sigortasını uygulamaya geçireceğimizi söyledik. Bizim amacımız, bir siyasi partinin lütfu değil doğruluk bütün bütün kendisine yoksulluğu, muhtaçlığı azaltarak bu yoksulluğu ve muhtaçlığı ortadan kaldırmaktır. Her mahallede içtimai hizmet destekleri, toplumsal bakım uzmanları olacak. Ailelerin çocukları kamuda işe alımlarda öncelikli olacak ve yeryüzü önemlisi bakım üstlenen kadınların sigorta primleri mehabet aracılığıyla ödenecek. Yoksulluğu yönetmeyi değil, yoksulluğu sonlandırmayı vadediyoruz.”

HDP Şırnak Mebus Hüseyin Kaçmaz, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Çiy Korur Fincancı’nın tutuklanmasının “iktidarın farklı düşüncelere müteveccih düşmanca tutumunun sonucu” olduğunu öne sürerek, “Hakikati, tevkif ve murakabe kararlarıyla karartamazsınız. Çiy Hoca’nın yanındayız, sözlerinin arkasındayız.” dedi.

Share: