Elan İyi Şiddet Derneği, Türkiye’deki Şiddet Sorununa İlişkin 9 Hal Önerisini Açıkladı

Türkiye’deki geçerlilik sorununa hal kazımak üzere kurulan Elan İyi Hız Derneği, belirlediği hız sorununa ilgilendiren getirdiği dokuz çözüm önerisini açıkladı. Toplum Örgütü, herkese alın hukukun üstünlüğünün sağlanması üzere, kamu görevlilerinin suçlarında idari amirlerinin ve özlük kuruluşlarının sormaca izni vermesi şartının kaldırılmasını önerdi.

Başkanlığını avukat Mehmet Çevrim’ün yaptığı Henüz İyi Önem Derneği, henüz önceki “Türkiye’nin Mutedil Demokratlık Sorunları ve Çare” isimli yayınlarında ortaya koyduğu yargıdaki sorunları temelden fora etmek için getirdiği hal önerilerini dokuz antet halinde açıkladı.

Elan İyi Şiddet Derneği’nin belirlediği hâkimiyet sorunları çözüm kendisine 9 antet altında açıkladığı öneriler şöyle:

HSK, TÜRE FAZILETLI KURUMU’NA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ

-Hakimler Savcılar Kurulunu toplumun tam kesimlerini katakulli eden, tek hayat, kol veya koalisyonun ağırbaşlılık edemeyeceği, yekpare bağımsız milletvekili ağıl dönüştürerek birinci sınıf hüküm hizmeti üretimine odaklanan düzenleyici bir çekicilik adına Doğruluk Efdal Kurumu (AYK) rekzetmek ve bilcümle paydaşlarla sonsuz kendisine danışan ve tavsiyeler oluşturan Daimi Hususiyet Şürası ile perçinlemek.

TÜRE YÜKSEK MAHKEMESİ

-Yargının idaresiyle ilişkin, AYK kararları de karışma herhangi bir nev karar ve işlemi etkin yargısal denetime fayrap etmek ve bu amaçla hâkimiyet konularında uzmanlaşmış Adalet Erdemli Mahkemesi rekzetmek.

– Anayasa Mahkemesi’nin ofis sayısını 3’e anlamak, uzuv sayısını 15’den 30’a artırmak, seçimlerini kamuoyunun katılımına münhal transparan ve etki denetime bağımlı sara kapasitesini tezyit etmek ve siyaseten tarafsızlığını yetiştirmek.

TAM BAĞIMSIZ YARGISAL ÇIĞIR KURULUŞLARI

-Ahbaplık mesleklerinin rastgele biri amacıyla yönetimleri elden meslek mensupları tarafından seçilen tekmil müstakil yargısal patika kuruluşları monte etmek ve Kanunuesasi ile güvence altına almak.

-Hız görevlerine kabul ve atamalarında kamu liyakati temin etmek; etki ense organlarına, Temel Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine adaylık ve atamalarda kamuoyunu dahil ederek tamam şeffaflığı, berceste ve atama kararlarını gerekçeli yalınlık oya tabi tutup hep aşamaları etki denetimine tabi kılarak tüm adisyon verirliği temin etmek.

-Cömert geleneğinin özüne uygun olarak bir örnek ünsiyet meslekleri kariyer planı inşa etmek ve âdem kaynaklarını ihtiyaca akıllıca adına yetiştirmek ve değim doğruca adına görmek.

-Hız bakım birimlerini, mahkemeleri ve âdem kaynaklarını 26 kalkınma bölgesi bazında optimum şekilde tahrip etmek, uzmanlıkları merkezlerde yoğunlaştırırken hizmeti halkın ayağına fırlatmak

-Uyuşmazlıkları er aşamada tespit ederek yargının hisse senedi yükünü önceleri kestirmek, mahkeme kararı kaynaklarını ileriye müteveccih planlamak, gündeş anlaşmazlık idare usulleri ve sevgili öncesi doğruca yayma ve ibraz kurallarıyla hazar ve uzlaşmayı özendirmek, buna rağmen yargıya zeki eden genişlik karmaşık davaları en geç 3 – 4 kamer içre sonlandırmak.

İDARİ AMİRLERİNİN KURUMLARININ SORUŞTURMA İZNİ VERMESİ KALDIRILSIN

-Herkese alın Hukukun üstünlüğü amacıyla: Kamu görevlilerinin suçlarında yönetsel amirlerinin ve kendi kuruluşlarının sormaca izni vermesi şartını ilga gitmek. Dokunulmazlıkları ünsiyet aracılığıyla pekiştirmek, yasama dokunulmazlığına eş olanların soruşturmasında Doğruluk Faziletli Mahkemesini sınırlı yetkili tahsis etmek ve siyasal kararla imtiyaz kaldırılmasını ilga eylemek. Şiddet ve amme arka-düzem görevlilerinin suçlarının soruşturmasını münhasıran Doğruluk Erdemli Mahkemesine vermek.

DAHA İYİ YARGI DERNEĞİ NEDİR?

Daha İyi Geçerlilik Derneği, kuruluş amacını şöyle açıklıyor:

“Türkiye’nin ahbaplık, demokratlık ve ekonomi sorunlarının temelinde yatan töz sebebin hüküm sorunu olduğu, bu sorunun hukukun üstünlüğü ile iç içe geçtiği ve hepsinin çözümünün yargıdan başladığı fideist ile 2014 yılında, İstanbul’üstelik kuruldu. Halen 160 üyesi mevcut derneğin amacı, yargının sorunlarını ve asıl sebeplerini tayin etmek, evrensel kabul gören çözümler ihdas etmek ve bu çözümler üzerinde içtimai uyuşma keşfetmek.

Siyaseten nötr tıpkı akıl kuruluşu olan Henüz İyi Önem Derneği, Türkiye’nin arsıulusal rekabet gücünü, dünya ekonomisinden aldığı payı ve toplumsal refahı mihman şekilde artırmanın hukukun üstünlüğü ve nitelikli şiddet ile cins olduğu inancıyla çalışıyor.

Derneğin “Türkiye’nin Itidalli El Erki Sorunları ve Çıkar Yol” isimli yayınlarında belirlediği hâkimiyet sorununu kökeninden çözmek amacıyla geliştirdiği öneriler tıpkı zamanda ‘A’dan Z’ye Türk Hüküm Reformu’ adıyla kitaplaştırılmıştı.

Daha İyi Önem Derneği Başkanı avukat Mehmet Periyot, Daha İyi Şiddet Derneği’nin yanında İstanbul Takviye Derneği’nin (İSTA) kurucusu ve başkanlığını bile yapıyor. Mehmet Dolaşma, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) başbuğ yardımcısı, Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin bile (TÜSİAD) haysiyet divanı üyesi.

Share: