“Engellilik ve Karı” başlıklı konferans gerçekleştirildi

Kilis 7 Mesafe Üniversitesinde “Engellilik ve Eş” başlıklı konuşma gerçekleştirildi.

7 Mesafe Üniversitesi Eş ve Ocak Çalışmaları Aplikasyon ve Araştırı Merkezi (KADAMER) bünyesinde, Vasıta ve Gökçe Yazın Topluluğu vasıtasıyla planlı Avrat ve Karı Konferanslarının sekizincisi “Engellilik ve Aile” başlıklı konuşma, Öğr. Gör. Dr. Oğuzhan Hazır’ın sunumlarıyla KADAMER ofisinin bulunduğu Darülfünun konağında gerçekleştirildi. Amade, konuşmasında, mânialı aynı çocuğun kaynaştırma sınıfından dışlanma sebepleri ile öğretmen ve akranlarının tutumu üzerinde durarak, düzlem, materyal ve öğretimsel uyarlamalarla engellilik yer aza indirgenebilir mi, sorusuna odaklandı. Hazır, mantalite özürlü bire bir bireyin rastgele uyumsuz mağazasında harıldamak istediği ant; hisse senedi tanımında yazan bütün görevleri namına getirecek tıpkı kapasitede olmasına rağmen, mânialı olmasından etraf reddedilebileceğini aktardı. Amade, Bireyin verilen görevi yapabilecek potansiyelinin görülmemesi ve bireyin fiziksel işleri adına getirmesinin yanı sıra bağlılık, tutarlık ve kredibilite üzere cıvıl cıvıl yönlerinin mağazaya sağlayacağı faydanın hesaplanmamasının esasta verimliliği artırmada görmezden gelinen benzeri farklı dideban olduğuna değindi. Hazır, engellilerin günce hayatta karşılaştıkları zorlukları ortadan görmek için yapılacak düzenlemeler, toplumun bir parçası olan ailenin özürlü yavru üzerindeki rolü, annenin ve babanın çocuğa yaklaşımları, engelliliğin bireyin kendisinden gelen tıpkı yetersizliği mi, yoksa toplumun dayatması mı olduğu; engellilik tanımlarının dünya literatüründe kuşkusuz saha aldığı bu bağlamda ülkemizde ve dünyada tarihsel hisse senedi süreci üzere laf başlıkları üzerinden engellilik ve karı konusuna mum tutmaya çalıştı.

Etkinlik, istifham-cevap bölümünün arkası sıra sona erdi. – KİLİS

Share: