Gülüstan Kılıç Koçyiğit: Öğrenciler Sınıfa Geldiğinde ‘Öğretmenim Midem Bulanıyor, Başım Ağrıyor’ Diyor. Çünkü Yavru Aç evet Açgözlü

HDP Muş Milletvekili Gu¨lüstan Kılıç Koçyiğit, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde, “2022-2023 yılında mecburi ihtiyaçlar, tıpkısı ilkokul öğrencisi üzere 2 bin 840 liralık, bir ortaokul öğrencisi için 3 bin 180 lira, ortaöğretim öğrencisi üzere ise 3 bin 270 liralık. Asgari ücretle geçinen, 6-7 bin lira kira isnat etmek zorunda kalan ve süfli tıpkısı kilogram elmanın 20-25 teklik olduğu benzeri ülkede insanlar elbette bu masrafları karşılayacaklar Sayın Nazır, size didiklemek istiyorum? Dün biz Yetişek Sen’in eylemindeydik ve öğretmenler şunu diyor; ‘Öğrencilerimiz sınıfa geldiklerinde diyorlar ki öğretmenim midem bulanıyor, başım ağrıyor’. Bozukluk? Çünkü yavru açgözlü ya açgözlü” dedi.

TBMM Traksiyon ve Bütçe Komisyonu’nda zaman Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı, Yükseköğretim Müesses, Istimara, Güzel ve Uyum Merkezi Başkanlığı’nın bütçeleri görüşülüyor. Komisyonda küçümseme düzlük HDP Muş Saylav Gu¨lüstan Kılıç Koçyiğit, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e hitaben şunları söyledi:

“TÜRKİYE’DE EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE, OECD ORTALAMASININ YARISI BİLE DEĞİL”

“AKP hükümeti, 2002’den beri, özellikle de eğitim, esenlik gibi hiçbir şekilde alınıp satılmayan kamusal hizmetleri özelleştirmeye para olan tıpkısı hükümet olarak tarihe geçti. Milli Terbiye Bakanlığı’nın yıllardır eğitimde nasıl özelleştirmeleri hızlandırdığını, eğitimi şüphesiz piyasalara açtığını, esasta devletin asli görevi olan eğitime herhangi bir yurttaşın karşılık erişme hakkını pekâlâ hoşgörüsüz çektirdiğini, gasp ettiğini görüyoruz. Bugün ayrımsız eğitim sistemini ve aynı eğitim bilimi bütçesini konuşuyorsak öncelikle bunun mantığına çevrilmiş eleştirimizi ortaya koymamız gerekir. Tamamen devletin; demokratik, laik sosyal azamet ilkesinin erozyona uğratıldığı ve eğitimin piyasaya açıldığı, piyasalaşırken üstelik devletin kaynaklarının, yani biz yurttaşların vergilerinin hususi okullara, özel teşviklere harcandığını, ama bu tam heybet okullarına revan garip yurttaşın çocuğunun kuşkusuz hazır para sabuna, peçeteye, onu de bırakın akman suya, saf tıpkı tuvalete birlikte erişiminin olmadığı ayrımsız yerden eğitimi konuşuyoruz… Sunumunuzda OECD ortalamalarını vermişsiniz, öncelikle şurası söyleyelim; Türkiye’da eğitime ayrılan bütçe, OECD ortalamasının yarısı de değil.

“BÖLGESEL EŞİTSİZLİĞE DEĞİNMEMİŞ OLMANIZ DA BÜYÜK BİR KAYIP”

Türkiye kalifiye eğitim bilimi gücünü açığa çıkarabilmiş midir? Bunların bütünü havada kalıyor. Niçin? Çünkü tığ eğitime çok beş altı tıpkısı bütçe ayırmıyoruz. Ayırdığımız bütçenin nazik ayrımsız çoğunluğunu personel giderlerine, SSK giderlerine, cari süreçlere ayırıyoruz. O yüzden yıllar içerisinde eğitimde niteliği artırmaya, yatırıma dönük kalemlerin zamanla azaldığını görmememiz gerekiyor… Sınıfların mevcudunun azaltıldığını söylediniz. Hiç bile öyle sınıf mevcudu az değil, 30’ların üstünde. Bölgesel eşitsizliğe değinmemiş olmanız dahi balaban benzeri kaybolma.

“ÖĞRENCİLER SINIFLARA GELDİĞİNDE ‘ÖĞRETMENİM MİDEM BULANIYOR, BAŞIM AĞRIYOR’ DİYOR”

Bütçenizde kısmi çoğalma var demiştim, bu para şişkinliği oranına bakarak aslında hiçbir madde değişmiyor. Türkiye’birlikte yetişek yükü bütün velilerin üstünde. Tıpkısı yıllık eğitim bilimi masrafını ben size söyleyeyim: 2022-2023 yılında mecburi ihtiyaçlar, ayrımsız beş öğrencisi için 2 bin 840 liralık, benzeri ortaokul öğrencisi üzere 3 bin 180 teklik, ortaöğretim öğrencisi amacıyla ise 3 bin 270 lira. Minimum ücretle geçinen, 6-7 bin lira kira yüklemek zorunda küsurat ve alelade benzeri kilo elmanın 20-25 lira olduğu tıpkı ülkede insanlar nasıl bu masrafları karşılayacaklar Sayın Bakan, size tetkik etmek istiyorum? Cemaziyelevvel biz Yetişek Sen’in eylemindeydik ve öğretmenler şurası diyor; ‘Öğrencilerimiz sınıfa geldiklerinde diyorlar ki öğretmenim midem bulanıyor, başım ağrıyor. Neden? Çünkü çocuk haris evet aç. Çocuk bildiğiniz haris.”

Share: