Günlük elektrik istihsal ve tüketim verileri

Türkiye’de geri günce bazda 706 bin 211 megavatsaat canlılık üretildi, tüketim ise 716 bin 327 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim YEMEK verilerine bakarak, güzeşte genişlik efdal faaliyet tüketimi 33 bin 640 megavatsaatle 19.00’da, bildirme düşük tüketim ise 25 bin 618 megavatsaatle 05.00’te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 706 bin 211 megavatsaat zindelik üretildi, istihlak ise 716 bin 327 ???????megavatsaat adına kayda geçti.

Üretimde geçmiş sırada yüzde 24 payla ithal kömür santralleri düzlük aldı. Bunu, yüzdelik 18,2 ile rüzgar santralleri ve yüzdelik 17,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, geri 13 bin 38 megavatsaat canlılık ihracatı, 23 bin 241 megavatsaat hareketlilik ithalatı yapıldı.

Share: