Hdp’li Çepni 1,5 Milyon Metrekare Alanın Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasını Sedir Gündemine Taşıdı

HDP İzmir Saylav Kasıt Çepni, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanının Cumhur Reisi kararıyla, orman sınırları dışına çıkartılmasını Sedir gündemine taşıdı. Çepni konuyla ilgilendiren Tarım ve Orman Bakanı Ünite Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle istifham önergesi verdi.

Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanı Cumhurbaşkanı kararıyla orman sınırları dışına çıkartıldı. Esas’nın 169. maddesinin “ormanların korunması ve geliştirilmesi” yükümlülüğünü hatırlatan HDP İzmir Mebus Amaç Çepni’nin, Ekincilik ve Orman Bakanı Ünite Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı istifham önergesinde şu ifadeler düz aldı:

“TÜRKİYE’NİN ORMAN VARLIKLARI GİDEREK AZALMAKTADIR”

“16 Ilkgüz 2022 tarihinde Resmi Gazete’bile yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla; 6831 sayılı Orman Kanununun Mülhak 16’ıncı maddesi layıkıyla, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te 1.545.000 m2 orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılmıştır. Toptan abuhava krizi, değme yıl yaşanan orman yangınları, ormanlık alanların yapılaşmaya, erke, beyaz zehir faaliyetlerine açılması, ağaçların kesilmesi, odun üretimi gibi nedenlerle Türkiye’nin orman varlıkları giderek azaltmaktadır. Kanunuesasi’nın 169’ıncı maddesi, ormanların korunması ve geliştirilmesi yükümlülüğünü Devlete vermiştir.

“TÜRKİYE’DE ORMAN VARLIĞI 23 MİLYON 110 BİN HEKTAR İLE YÜZÖLÇÜMÜNÜN YAKLAŞIK YÜZDE 29,6’SINI KAPLAMAKTADIR”

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2021 Yılı ruh raporuna göre; Türkiye’üstelik orman varlığı 23.110.000 hektar ile yüzölçümünün kısaca yüzde 29,6’sını kaplamaktadır. 2021 Yılı içerisinde, 60’a yakın ilde, 280’den fazla alanda 2.793 sayı orman yangını hamiş, 139.503 hektar orman alanı zarar görmüştür. 6831 mahdut Orman Kanunu Munzam Yön 16’bile; ‘bilgelik ve bilgelik bakımından orman yerine muhafazasında tek yarar görülmeyen ve ekincilik alanına dönüştürülmesi birlikte olanaklı sıfır yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üstünde yerleşme yeri kâin ya birlikte iskân yeri oluşturulması akla yatkın olan acımasız, kayalık, gayrimeskûn ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek asıllar ve esaslara bakarak Orman Umumi Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilir’ denilmektedir. Bu yön, yıllar içerisinde küsurat ormansızlaşmanın esas nedenlerinden birini oluşturmuş ve   Cumhurbaşkanının kararı ile ormanlık alanların yapılaşmaya açılmasını kolaylaştırmıştır.  Orman alanları korunup, geliştirilmediği kabilinden, sübjektif kriterlerle bu yön uygulanarak binlerce hektar alan da namevcut edilmiştir. 2022 içerisinde, elan ilk dahi Kastamonu ve Manisa’dahi 611 bin 848 metrekare, Ankara ve Mersin’dahi 376 bin 494 metrekare orman alanı, orman statüsünden çıkarılmıştır.

“ORMANLARI KORUYAN VE GELİŞTİREN ETKİN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Ilişik husus 16 gereği, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hükümranlık ve tasarrufu altında veya Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Belde, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Yurt Umumi Müdürlüğü) eliyle Orman Umumi Müdürlüğü’hangi orman düşünmek amacıyla tahsis yapılması gerekmektedir. Ormanlık alanları dindiren, ekolojik kendisine telafisi imkansız zararlar veren bu maddenin uygulanması Anayasa’nın 169 uncu maddesindeki ormanları yardımcı hükümlere bile aykırıdır. Mürekkep Uluslar İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Yanlar Toplantısı’nda (COP26) Türkiye’nin üstelik imzaladığı ‘Glasgow Liderlerinin Orman ve Yerey Kullanımı Bildirgesi’, BM İklim Değişikliği Söve Sözleşmesine ve Paris Anlaşmasına, Dirim Bilimsel Çeşitlilik Sözleşmesine, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesine, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve sair ilgilendiren girişimlere müteveccih dolgun ve ferdî taahhütleri baştan tasdik etmektedir. Kanunuesasi, yasalar ve uluslararası sözleşmelere çap uygulamalara son verilmesi, ormanları koruyan ve geliştiren enerjik politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.”

Çepni, önergesinde Kirişci’ye şu soruları yöneltti:

1-Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te gâh orman alanlarının, bili ve bilgelik bakımından orman niteliğini kaybettikleri gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılmasına lacerem karar verilmiştir? Bu alanların tespiti ne şekilde yapılmıştır? Bilgi insanları ve yerel yönetimlerle iş birliği yapılmış mıdır?

2- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan alanlar neden korunup, geliştirilmemiştir? Marifet ve selen itibarıyla orman nitelikleri illet kaybettirilmiştir?  Bu illerde eskimemiş orman alanı oluşturulacak mıdır?

3- Sonuç ilkokul yılda, Ekleme özellik 16 ile orman sınırları dışına çıkartılan alanlar yerine orman kurmak amacıyla, Kasaba, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla ne illerde, ne büyüklüğünde alanın Orman Umumi Müdürlüğü’hangi tahsisi yapılmıştır?

4- Bakanlığınız verilerine bakarak, son beş yılda, Cumhurbaşkanı kararı ile hangi kadar orman alanı orman sınırları dışına çıkartılmıştır? Bu alanların yanan orman alanlarına oranı nedir?  Bu alanlardan ne büyüklüğünde sağlık elde edilmiştir?

5-2022 yılında Cumhur Reisi kararı ile ayrıksı ne illerde ne büyüklüğünde orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılacaktır? Ne büyüklüğünde dirimsel öngörülmektedir?

6- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan bu alanlarda yapım, eroin, erke projeleri bulunan mudur? Getirim amacıyla bu alanların orman alanı dışına çıkartıldığı iddialarına ilişik açıklamanız var mıdır?

7- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te orman alanlarının orman sınırları dışına çıkartılmasının esas, yasalar ve arsıulusal sözleşmelere aykırılık teşkil ettiği; ormanları koruyup geliştiren yasa ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmadığı iddialarına ilişkin açıklamanız var mıdır?

8- Orman alanlarını daraltan, ekolojiye, biyoçeşitliliğe telafisi imkansız zararlar veren, anayasaya, arsıulusal sözleşmelere tehalüf teşekkül eden Eklenmiş Özellik 16’nın nakız edilmesi gerektiğini söyleyen bilim insanlarını dikkate takanak mısınız?

Share: