Kâh uluslararası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi

Türkiye’nin imzaladığı bazı uluslararası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin belirleme edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 29 Orak Ayı 2015’te Ankara’bile İmzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir Devletleri Hükümeti Ortada Genişletilmiş Bilgi Değişimi Marifetiyle Uluslararası Rüşvet Uyumunun Artırılması Anlaşması” ve eki “Uzlaşma Zaptı”nın yürürlük tarihi, 14 Haziran 2021 namına belirlendi.

Türkiye namına 17 Teşrinisani 2021’de Ankara’dahi İmzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Izinli Makamı ve Amerika Birleşik Devletleri Izinli Makamı Arasında Talih Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Inikat”nın yürürlük tarihi ise “1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan adisyon dönemlerine uygulanmak üzere” 24 Kasım 2021 oldu.

Öte yandan, ” Türkmenistan’ın Umuma Belli Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Azami 30 Çağ İkamet Sürekli Turistik Gayeli Seyahatlerinde 19/7/2007 Tarihli ve 2007/12441 Az Kabine Kararıyla Sağlanan Ara Sınav Muafiyetinin Kaldırılması” karşı karar dahi Resmi Gazete’de vadi aldı.

Share: