Kaynak ve Maliye Bakanlığı’ndan ‘vergi gelirleri’ açıklaması

Hazne ve Maliye Bakanlığı, alacak gelirlerinde tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğüne yönelik iddialara ilgili, tahsilat performansının yıllar bakımından muvazeneli ve erdemli tıpkı seyir izlediğini, 2022 yılının familya-haziran döneminde bu oranın yüzdelik 90,9’a yükseldiğini ve 3,3 fakül artış olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sonuç zamanlarda kâh matbuat ürün organlarında vergi gelirlerine ilişik tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğü ve idrak gelirlerinin bütçedeki payının azaldığı yönünde duyum yapıldığına bel edilerek, kamuoyunun makul bilgilendirilmesi açısından konuyla ilişik açıklama yapılmasının lüzumlu görüldüğü belirtildi.

Kâin mevzuat gereğince, genel bütçe kazanç gelirlerine ait tahakkuk ve tahsilat tutarlarının geçmiş yıllardan gelen tahakkukları ve tekrar eski yıllara ilişkin tahsilatları birlikte içerecek şekilde kümülatif olarak açıklandığı rapor edilerek, bu şekilde geçmişten mevrut alacakların her yıl gerçekleşme tutarlarına eklendiği ve öğrenim edilen tutarlar ile karşılaştırma edildiğinde oranların düşük gözüktüğü bilgisi verildi. Oysaki temas sene geçmişten bağımsız milletvekili değerlendirerek, o yılda tahakkuk fail alacaklar gene o yılda tahsil edilen alacaklara oranlandığında soy tahsilat performansına ulaşılmasının türlü olduğu vurgulandı.

Değme kamer kamuoyuyla paylaşılan bütçe sonuçlarında, idrak gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranları ile ilgilendiren yılda gerçekleşme fail ve yeniden ait yılda tahsil edilen alacak gelirlerine ilgilendiren akan sene gerçekleşme ve tahsilat oranlarının düz aldığına belen edilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

“Akıbet yıllarda algı gelirlerinin akan yıl tahsilat/tahakkuk oranlarının yüzde 90’lar civarında gerçekleştiği, 2021 yılı ocak-haziran döneminde cari sene tahsilat/tahakkuk oranı yüzdelik 87,6 iken, 2022 yılının bir döneminde bu oranın yüzde 90,9’a yükseldiği ve 3,3 puan artma olduğu görülmektedir. Vergi gelirleri tahsilat/gerçekleşme oranlarına ilişik hakikat tahsilat performansı yıllar bakımından kararlı ve erdemli tıpkı gidiş izlemekte olup, 2022 yılının ilk 6 ayında ise benzeri geçmiş yılın benzeri dönemine göre eke tıpkı artış gerçekleştiği görülmektedir.

Farklı taraftan, amme giderlerinin sunu sağlıklı ve sürdürülebilir kaynağı olan algı gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payında üstelik değme tenakus bulunmamaktadır. Fiilen, 2019 yılında idrak gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payı yüzdelik 77 iken, bu oranlar 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla yüzdelik 81 ve yüzde 83,1 yerine gerçekleşmiştir. 2022 yılı revize bütçede üstelik bu oranın yüzdelik 85,6 kendisine gerçekleşmesi öngörülmektedir.”

Nebati: IMF ile aynı sözleşme imzalanmadı

 

Hazne’den 9,25 milyar lira istikraz

 

Kaynak’nin temmuz kocaoğlan akçe açığı 92.8 milyar!

 

Share: