Kırklareli marifet… Lüleburgaz Belediyesi “Üniversiteli Aile Desteği” Güz Dönemi Başvuruları Başladı

Lüleburgaz Belediyesi’nin “Üniversiteli Sülale Bindi Programı” güz dönemi başvuruları başladı. 19 Eylül-7 Teşrinievvel ortada üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde tahsil gören ve şartları taşıyan aileler Toplumsal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi’nin “Üniversiteli Familya Bindi Programı” bağ bozumu dönemi başvuruları başladı. Üniversitelerin yöre lisans ve lisans bölümlerinde öğrenim gören ve şartları taşıyan aileler Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 19 Eylül-7 Ekim tarihleri beyninde başvurabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi sabık sene destek programında, bağ bozumu ve bahar dönemlerinde 318 aileye mecmu 711 bin TL’lik destek sağlamıştı.

BAŞVURULAR IÇTIMAI BINDI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE YAPILACAK

Destekten intifa şartlarını haiz aileler, belirtilen evraklarla birlikte Lüleburgaz Belediyesi Bakım Binası’nda meydan düz Içtimai Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurabilecek. Müracaat şartları şöyle:

Mektepli velisinin Lüleburgaz’bile eğleşme etmesi,

-Öğrencinin ön lisans veya lisans öğrencisi olması,

-Öğrencinin normal tahsil süresinin zarfında eğitimine devam ediyor olması(yıpranmamış pusat yaptıranlar karışma),

-Öğrencinin izzet üniversitesinde okuyor olması yahut kazanç/hususi üniversitede yüzde beniz burslu okuyor olması,

-Öğrencinin örgün öğretim görmesi,

-Küşayiş dershane ve akıbet dershane öğrencileri için yıl sonu sükse notunun yeryüzü birkaç 100 üzerinden 53 yahut 4,00 üzerinden 2,00 olması,

-Öğrencinin ailesinin sağlık durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olması (Evre ortamında kişi başına düşen ortalama aylık dirimsel tutarının, minimum ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olmaması).

Öğrenci velilerinin vereceği evraklar ise şöyle:

-nüfus cüzdanı fotokopisi

-Vukuatlı Özlük araç örneği

-İkametgah belgesi.

-Ailenin maddesel durumunu gösteren vesaik

-Içtimai Asayiş Taşıt Belgesi (e-Fehamet), (Başvuran evli ise eşinin belgesi ve ailede 18 yaş üstü olan gayrı şahıslar)

-Maaş bordrosu

-Varsa kendisinin evet üstelik ev bireylerinin engelli raporu fotokopisi

-Varsa okuyan özge öğrenciler ile ilişkin belgeler

-Başvuru yapan velinin banka hesap bilgilerini içeren doküman

-Hemen deli dolu mektepli olan kardeşler dikkate alınacaktır.

-Taşıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

-Sarih öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrenciden matlup evraklar ise şöyle:

-Adli Sicil Kaydı

-Disiplin cezası almadığına dair doküman (öğrenimi bitmeme edenler)

-Mektepli belgesi ve derece durumunu gösteren transkript

– Burs alıyorsa bursluluk belgesi

Share: