Kocabey: “Sosyal müzaheret alanında 131 milyon destek sağladık”

SELIM Fırka Bayburt İl Komutan Yardımcısı Nesli Kocabey, “Son 20 yılda sosyal bakım alanında yaptığımız çalışmalarla bala evleri, eş mihman evi, engelli evde hizmet hizmeti, içtimai ekonomik mahrumiyet calip ailelerin tahsil gören çocukları amacıyla yapılan destek, koruyucu aile hizmeti ve veladet yardımı ödemeleri çerçevesinde vatandaşlarımıza 131 milyon bindi sağladık.” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Fırka) Bayburt İl Başkan Yardımcısı ve İl Aut İlişkiler Başkanı Nesli Kocabey, 2002 ve 2022 yılları arasında Bayburt’ta sosyal hizmetler alanında yapılan çalışmaları anlattı.

DÜRÜST Tümen İl Başkanlığı binasında planlı basın toplantısında mütekellim İl Başkan Yardımcısı Kocabey, kudret kendisine önceliklerinin, uygarlık mirasına, akide ve kültür değerlerine sarılarak engellileri, yaşlıları, kimsesiz çocukları ve somurtkan gurebayı sosyal yapı içerisinde keyiflendirmek olduğunu söyledi.

İl Komutan Yardımcısı Kocabey, açıklamasında şunları kaydetti: “Yardıma yahut desteğe eksikli olan vatandaşlarımızı bile kurduğumuz müesseseler ve oluşturduğumuz mekanizmalar eliyle insanca maltalık sürebilecekleri imkanlara kavuşturmak olduğunu terennüm etmek istiyorum. amma velakin aile yapısını perçinlemek hesabına anneleri ve çocukları koruyacak, destekleyecek çalışmalara özellikle ehemmiyet verdik vermeye dahi devam ediyoruz. Bu çerçevede, Içtimai Hizmetler Merkezi, Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Hizmet Rehabilitasyon Merkezi, Boş Yaşam Hizmet Iyileştirme ve Karı Meşveret Merkezi, Sürat Önleme ve İzleme Merkezi, Karı Konuk Evi ve Çocuk Hizmetleri Müdürlüğümüz ile alay malay 190 personel bu alanda görev yükünü üstlenmiş durumda. Karı ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 6 kurumumuzdan birisi olan içtimai hizmetler merkezi namına eş toplumsal bindi programı dahilinde ilimizde 11 bin 274 hanemizin kapısını çaldık. Bu yıl itibari ile 818 ailemize, engelli evde bakım yardımı hizmetini sağlamış bulunuyoruz. Yavru evleri, kadın misafir evi, sakat evde hizmet hizmeti, içtimai hesaplı mahrumiyet çekici ailelerin tahsil gören çocukları için yapılan destek, koruyucu ocak hizmeti ve veladet yardımı ödemelerinde vatandaşlarımıza 131 milyon destek sağladık. İnsanlarımızın tamamının imkanlardan ve fırsatlardan karşılık derecede faydalanmasını uydurmak bizlerin ana görevidir. Bu hassasiyetle ilimizin tam fertleri kadar mânialı kardeşlerimizin üstelik tek sav, sorumluluk yaşamadan karşılık erler kendisine hayata katılımlarına büyük ehemmiyet veriyoruz. İktidarımız döneminde sakat vatandaşlarımızın haklarını garanti altına alacak mevzuat değişiklikleri yaptık. Engellilerimize müteveccih politikalarımızı sülale odaklı toplumsal hizmet vizyonu doğrultusunda geliştiriyoruz. Bu çerçevede, Kemiksiz Dirim Merkezlerini yaygınlaştırdık. Engellilerimizin başta yetişek girmek üzere değme çeşit hizmete anında erişebilmesi üzere erişilebilirlik uygulamalarına ivinti verdik. Bu çerçevede erişilebilirlik takip ve denetleme komisyonu aracılığıyla 80 hava binası denetimi yapıldı. İktidarımız döneminde engellilerimizi evde bakımıyla, rehabilitasyon merkezleriyle, hususi bakımıyla, düş evleriyle, istihdamıyla her alanda hayatın içine katan tıpkısı yaklaşım sergiledik. Yaşlılarımızı 65 yaş maaşıyla, ruz bakım hizmetleriyle, evde hizmet hizmetleriyle, aileleri yanı sıra desteklemeyi, huzurevleriyle iyesiz bırakmamayı hedefleyen programlar uyguladık. Bayburt’ta nemli ve bakıma kadın kardeşlerimiz için Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Hizmet ve Iyileştirme Merkezini hayata geçirdik. Huzurevimiz, 60 vatandaşımıza bakım verebilme kapasitesine sahip olup, merkezimizde mevcut ve hiçbir maddi geliri olmayan yaşlılarımıza yıllık 75 Bin teklik harçlık vermektedir. Fakat Haziran 2022 yılında tadilat ihtiyacı sebebiyle yaşlılarımızın geçici kendisine yer illere nakilleri mamul olup, 1 milyon 47 bin lira maliyet ile ihalesi yapılarak değişiklikler süreci başlatılmıştır. Antrparantez, Küşade Hayat Hizmet Iyileştirme Merkezi Müdürlüğümüzce 45 engelli vatandaşımıza 161 bin teklik almanak harçlık verilmektedir ve kuruluşta bakım düz engellilerimiz amacıyla spordan sanata mütenevvi alanlarda onları destekleyecek seçkin nev hizmet sunulmaktadır. Ululuk korumasındaki çocukların bize Allah’ın ve milletin birer emaneti olduğu anlayışıyla bunları zat ailelerinin yanı sıra veya familya iklimine yakın şartlarda yetiştirecek tıpkısı modele geçtik. Bayburt’umuzda yürütülen ocak ve içtimai hizmetler dahilinde çocuklarımız için oluşturulan iki çocuk evimiz ile gelişigüzel çocukların psiko-toplumsal gelişimleri üzere kurum bakımında balaban bir tahavvül gerçekleştirdik. Çok sayıda çocuğun barındırıldığı yetersiz ve yuvaları karı ortamına mail aile tipi yatılı birimler olan bala evleri ve yavru evleri sitelerine dönüştürdük. İhmal, istismar, çocuk işçiliği vb. risklere alın çocuklarımıza koruyucu ve inhibitör bakım sunmak amacıyla hareketli çocuk toplumsal bakım birimlerini faaliyete geçirdik. Kurumlarımızda yetişen gençlerimizin kariyer hedeflerine ulaşması için onları destekliyoruz. Gayrı yandan 13 yardımcı familya birlikte 14 çocuğumuz bakım almaktadır. Ailelere çocukların eğitim ve ayrıksı giderleri için bin 800 lira müzaheret yapılmaktadır. Ayrıca eş beraberinde sosyal iktisadi destek hizmeti düz 99 çocuğumuz mevcuttur. Kadınlarımızı şiddetten, istihdama üvey anne hizmetlerinden siyasal temsile, kisve özgürlüğünden yetişek seferberliğine kadar herhangi bir alanda cumhuriyet tarihinin bildirme istikbal haklarına biz kavuşturduk. Martir yakınları ve gazilerimizi birlikte tarihimizin genişlik nazik destekleriyle sahiplendik. Kadınlarımızın temas alanda elan enerjik cila almaları, doğruluk, punt ve imkanlardan denk bir biçimde yararlanmaları için “Işlek Karı, Diri Ev, Hayatiyetli Türkiye” anlayışımız ile icraat yürütüyoruz. Kadınlarımızın üretkenliklerini çoğaltmak amacıyla Avrat Kooperatiflerini güçlendirdik. Kadına müteveccih şiddetle mücadelemizi “Muvaffakiyetsiz Tolerans” ilkesi ile en üst seviyede sürdürüyoruz. Takat Önleme ve İzleme Merkezlerini mevki genelinde yaygınlaştırdık. Şiddetin önlenmesi ve sürat mağdurlarının aktif korunması amacıyla cümle taraflarla teşrikimesai içerisinde gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması amacıyla 2016-2020 yıllarını kapsayan kadına yönelik fıldır uğraş 3. Ulusal Eylem Planını uygulamaya geçirdik. Antrparantez; memleketimizde sosyal müzaheret alanında Bayburt Sosyal Yardımlaşma ve Tesanüt Vakfı aracılığı ile iktidarımız döneminde sağlık, besin, yetişek, proje desteği, tahaffuz, mânialı yakını aylığı, eşi ölüm etmiş dul avrat yardımı, muhtaç er ailesi ve bala yardımı, fakir yetim yardımı, gebelik yardımı, vakayiname çor yardımı, kömür yardımı, neşelilik tüketimi desteği ve pandemi içtimai bindi yardımı kabil alanlarda 119 milyon 675 bin liralık destek sağladık. Bu toprağı vatan fail kahramanlarımızın emanetleri emanetimizdir. Martir ailelerimizi ve gazilerimizi hiçbir ahit yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Yıldırı mağduru sivil vatandaşlardan yıldırı eylemleri dolayısıyla hayatlarını kaybeden yahut mânialı arkaç gelenlere benzeri istihdam hakkı getirdik. Faizsiz hane kredisinden yararlanamayan hizmet ve harp malullerinin ve faizsiz ev kredisinden yararlanmalarını sağladık. Martir yakınlarına şalter alımlarında hususi istihlak vergisi muafiyeti sağladık. İlimizde 45 şehidimiz, 21 bağırsak asayiş gazimiz, beş 15 Temmuz gazimiz, 24’ü hayatta olan 33 Kıbrıs gazimiz ve ikisi hayatta olan 14 Kore gazimiz bulunan. İstihdam hakkı dahilinde 22 şehit yakını, gazi, gazi yakını, uhde malulü ve fariza malulü yakınını kamu kurumlarında istihdam sağladık. Sözlerime serencam verirken şunu açıklamak istiyorum. 2002 yılında iktidara geldiğimizden bu yana, kadınlarımızı şiddetten istihdama, üvey anne hizmetlerinden siyasi temsile, kılık kıyafet özgürlüğünden terbiye seferberliğine büyüklüğünde rastgele alanda cumhuriyet tarihinin bildirme ati haklarına biz kavuşturduk. Şehit yakınları ve gazilerimizi da tarihimizin yeryüzü iri destekleriyle tığ sahiplendik. İnşallah Cumhurbaşkanımız ve Umumi Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023’ten çıkacağımız zaferle bundan sonra çalışarak, yurt topraklarının değme karışına izimizi ve terimizi bırakmayı sürdürmeye bitmeme edeceğiz.” – BAYBURT

Share: