Polisten üniversite öğrencilerine bilgilendirme

Erzincan Güven Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖH) Kesim Amirliği’ne sadık ekipler, EBYÜ’de kurdukları standı mülakat eden öğrencilerle hikmet paylaşımında bulundu.

Terör örgütlerinin herhangi bir soy zararlı propaganda çalışmalarına alın öğrencilerin bilinçlenmelerine ulama icat etmek üzere Brifing ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) bürosunda işyar polisler vasıtasıyla bilgilendirme yapıldı.

Gençlik ve Emniyetli Ati Projesinin Terörle Mücadele’nin çatı projesi olduğu belirtilerek, lise öğrencileri ile birlikte bütün darülfünun öğrencilerinin terörle mücadelede maksat kitleler olduğu öğrencilere hatırlatıldı.

Terör örgütlerinin faaliyetlerini köstek olmak için toplumu bilgilendirmenin daima adına devam ettiği belirtilirken, erinçli benzeri eğitim bilimi amacıyla güvenlik ve asayiş aktifliğinden tezayüt öğrenciler beyninde oto arama mekanizmasının henüz önemli olduğu vurgulandı.

BÖF bürosunun yıldırı ile mücadele dışında sosyal faaliyet faaliyetlerde de etkili adına çalıştığı aktarılırken, içtimai hayatta ve toplumsal medyada istismarın belirleme edilmesi veya gözle görülür ayrımsız şekilde anlaşılması üzere durumlarda sanal devriyelerin devreye girdiği bilgilendirmesi yapıldı.

Terörle mücadelede kamu kurumlarında çalışanlar ile gelişigüzel sivil topluluk kuruluşlarının da desteğini ahzetmek üzere yetişek kurumlarından başlayarak, toplumun temas kesimini hedefleyerek, hikmet paylaşımı yolu ile vatandaşların terör örgütlerine ve yaymaca faaliyetlerine alın bilinçli ağıl getirilmesini amaçlayan Erzincan Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖH) Kesim Amirliği’ne ilişkin personel, üniversite birlikte kurdukları standı ülfet eden öğrencilerle hikmet paylaşımında bulundu.

Ülkemizde cümbüş gösteren tahripkâr, bölücü ve dini sömürme eden yıldırı örgütleri yakından çözümleme edildiğinde, anne âdem kaynaklarının çoluk çocuk olduğu görülmektedir. Eskiden olduğu kabilinden bugünde bir nice gencimiz bu örgütler marifetiyle kazanılarak zat toplumuna cebin kullanılmaktadır.

Terör örgütleri darülfünun gençliğinden öge kazanma gayretlerini, üniversitelerde çevreyi tanımada havari olma, eğreti yahut daima kalacak düzlük temin etme, mektup bülten vb. realizasyon etme, hareket veya maddesel vergi ölçü, derslerinde havari olma, aynı hempa grubunda meydan ahiz kabilinden gençliğin toplumsal, ekonomik ve psikolojik zaaflarını sömürme ederek öneri ve vaatlerle kendi grupları içine çekmeye çalıştıkları bilinmektedir. – ERZİNCAN

Share: