Reisicumhur Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararlara bakarak 6 bakanlıkta görevden ahiz ve atamalar gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, haddinden fazla sayıda amme çekicilik ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

6 BAKANLIKTA GÖREVDEN AHIZ VE ATAMALAR

Çalışma ve Içtimai Düzenlilik Bakanlığında belirtik kâin Ülfet Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cumhur Sarıakçalı, Sosyal Düzenlilik Kurumu Komutan Yardımcısı ve Umumi Heyet Üyesi Cevdet Ceylan görevlerinden makbuz.Milli Eğitim Bilimi Bakanlığında bariz kâin Temel Terbiye Genel Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Bindi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Uzun Özil atandı. Milli Defans Bakanlığında münhal kâin Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Avcı atanırken, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Gaye Talih görevden alındı. Afiyet Bakanlığında ayan kâin müfettişliğe, ehliyet sınavında muvaffakiyet gösteren müfettiş yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tabiat Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı. Tarım ve Orman Bakanlığında belirgin mevcut Azık ve Taharri Umumi Müdürlüğüne Durali Eli Açık, Bilgi Teknolojileri Umum Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Şanlı ve Atilla Bektaş atandı. Ticaret Bakanlığı Personel Umum Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakırdoğan görevden makbuz.

DİĞER KURUMLARDAKİ FARIZA DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye Petrolleri Laedri Ortaklığı Genel Müdürlüğünde belirgin kâin Umumi Heyet Üyeliğine Bahtiyar Antrenör atandı. Eroin Araştırı ve Kontrol Genel Müdürlüğünde açıkça kâin Şark Akdeniz Toprak Müdürlüğüne Ümit Vazıh, Ölçülü Rum 3. Kesim Müdürlüğüne Mütehammil Keder getirildi. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi. Türk Patent ve Ayraç Kurumu Başkanlığına ve Umumi Heyet Başkanlığına kurumun Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı. Orman Genel Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Dirimsel Mutlak ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Elem ve Sazak Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman görevden makbuz. Mehabet Akarsu İşleri Umumi Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Kayaç Baht ve Şadiye Sarp ile IX. Havza Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Bölge Müdürü Hayrullah Ateşin ve XX. Kesim Müdürü Sadullah Seven görevden makbuz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde meydanda mevcut Genel Müdür yardımcılıklarına Abdullah Ekin, Mehmet Akif Teber ve V. Havza Müdürü Misyon Yiğit atandı. Ekincilik İşletmeleri Umumi Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Ali Osman Biaman, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden alındı. Yerey Mahsulleri Ofisi Umumi Müdürlüğünde yıldızlı bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Polat atandı.Share: