Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Atakum’daki Yat Limanına Cami ve Otel Yapılmasına İlişkin İmar Değişikliği Yargıya Taşındı

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Atakum ilçesi Koy Mahallesi’nde bulunan yat limanına ibadethane ve otel yapılmasına ilgili bayındırlık değişikliği, yargıya taşındı. Samsun Büyükşehir Şehremaneti Meclisi CHP Takım Başkanvekili Atila Tekcan, “İmar Kanunu delinerek, insanların yaşam parkları, zaman ahiz hakları ellerinden alınarak, hiçbir yere varılamaz” dedi.

Çarkıt Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı, Idarehane Kent İzleme ve Basın Komitesi Sözcüsü Mimar İshak Memişoğlu ve Samsun Büyükşehir Şehremaneti Meclisi CHP Ekip Başkanvekili Atila Tekcan, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin mamure değişikliğine ait Atakum ilçesinde mevcut yat limanı uğrunda izah yaptı. Tekcan, şu açıklamaları yaptı:

“SAMSUN ve ATAKUM HALKINA RAĞMEN MARİNA YAT LİMANI NAMEVCUT EDİLİYOR”

“Marinada mevcut projede, tapınak ve otel projesinde alana dolgu yapılması planlanmaktadır. Bu alana dolgu yapılarak projenin bahçesi adına düşünülmekte. Burada yersiz aynı düz yaratılmakta. Bu dolgu işi vesile edilerek, yapılacak projeye tıpkısı düz, imarsız bire bir alan yaratılma gayretiyle düşünülmektedir. Yapılacak bu projedeki, laf üzerine modelleme çalışması bitti denildi. Bu projeyi zaten Kurupelit yat limanının kaldırılmış edilmesi, dolması projesini Iblağ Bakanlığı Altyapılar Genel Müdürlüğü yürütmekte. Çalışmalar bitti denildi. Biz raporları istedik, raporlar tarafımıza verilmedi. Milletvekilimiz Sayın Neslihan Hancıoğlu aracılığıyla, TBMM’ye tıpkı istifham önergesi verildi. Burada neler yapılması planlanmaktadır? Proje bitti mi?  Projeden sonra raporlar hangi safhadadır diye niteleyerek sordu. Şu asıl kadar temas yanıt gelmedi. Yaptığımız bu savaşım, buradaki dirim formunu, insanların anayasal güvence altında olan mülkiyet haklarının korunması yönündedir İnsanlar burada Atakum’birlikte yeşil düzlük var diyerek burada aktiflik alanları, gördüğünüz gibi kompleksler yapıldı. Burada ayrımsız amfi tiyatromuz var. Eşlerimiz burada eğlenmekte, halkımız burada bedelsiz bakım sunumlarını almaktadırlar. Bunu kaldırmak, bu şekilde burayı bir tecimevi mantığı ile anayasal hakkımız olan yaşam hakkı, mülkiyet hakkımızın elimizden alınmasına ne Atakum halkı ne Samsun halkı ne dahi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları banko akseptans etmeyeceklerdir. Bu konudaki mücadelemizi tığ sonuna kadar, halkımız namına sürdüreceğiz. Bu konuda Atakum halkı ve bilcümle müdahiller hep vatandaşlarımız müsterih olsun. Tığ bu işin yakasını bırakmayacağız.

KIYI BANDINDA CAMİ ve OTEL PROJESİ

Bizler bu projeye CHP grubu olarak karşı çıktık. Samsun Mimarlar Odamız ve üstelik mahalde kâin yatırımcı ev sahipleri davalarını açtılar. Bizlerde davaya müdahil olduk. Henüz önce açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildiği üzere bir proje esasen otel de ilave edilerek önümüze geldi. Bu şekilde gene açılan bu davamızda, güzeşte ayda geçirdiğimiz projeye üstelik dava açtık, dava sonucunu bekliyoruz. İnanıyorum ve güveniyorum ki bağımsız milletvekili yargımıza, ümran kanunu delinerek insanların dirim parkları, içki ahiz hakları insanların ellerinden alınarak, tek yere varılamaz.”

“BİLİRKİŞİLERDE RAPORLARINDA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ AKLA YATKIN BULMADI”

Çarkıt Samsun Mimarlar Odası, Samsun Mimarlar Odası Şehir İzleme ve Basın Komitesi Sözcüsü İshak Memişoğlu birlikte şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bulunduğumuz bu alanda, Atakum ilçesinin Koy mahallesi, Yat Limanı bölgesinde bulunduğumuz bu yeşil alanda, geçtiğimiz aylarda Samsun Büyükşehir Belediyesi eliyle yapılan, 1/5000 nazım çekim ve 1/1000’lik, aplikasyon bayındırlık planı değişikliği neticesinde bu gördüğünüz alanda cami ve turistik tesis alanı oluşturuldu. Öncelikle plana baktığımızda bir numara yeryüzü iri sorumluluk, bildirme şişman geçersizlik bu alanın kıyıda bulunması. Yani bu plana laf alanın yaka dudak çizgisi içerisinde bulunması kim elhak henüz eski aylarda bu alanda yapılan önceki bayındırlık planı düzenlemesinde cami alanı mevcuttu. Bu alanın bucak dudak çizgisinin evvel 50 metrelik alanı içerisinde bulunduğu kemiksiz anlatım ediliyor. Bire Bir öğün bu kenar kanununa ters, yani burada yapılan aranjman hem turistik organizasyon bakımından hem dahi perestiş alanının burada bulunması bucak kanununa aykırıdır.

“BÜYÜKŞEHİR, ATAKUM BELEDİYESİNİ ÇEVRIM ALIMLI BIRAKIP KÖPRÜLEME ETTİ”

Değişik tıpkı başlık ise burada yapılan düzenlemenin bu bölgenin asil yönetimine eş olan Atakum Belediyesi Meclisi’nden geçirilmemiş olması. Bu dahi demokratik temayüllere hilaf ayrımsız konu yani bunun de ayrıca ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Evcil yönetimlerin yetkileri itibarıyla ve evcil yönetimlerin kendi yetki alanları içerisindeki uygulamaları bakımından büyükşehir belediyesinin adeta ağır sıklet kullanarak, yani yetkisini aşarak, burada ilçe belediyesini köprüleme bırakıp köprüleme yazar, bu mamure planı düzenlemesi da esasen bize göre ait kanunlara ve yönetmeliklere ters bire bir husustur.

“TEMELSIZ ÇEKIM RAPORLARI YÜRÜRLÜĞE SOKULUYOR”

Ayrıca bunun dışında, bölgeye baktığımızda, bu düzenlemenin bölge ihtiyacı itibarıyla kamu yararı içermediği hususunu zaten bu planın, çekim açıklama raporunda açıklanmadığını engelsiz görüyoruz. Yani plan izah raporları mekansal planlar düzenleme asıllar ve esaslarına akla yatkin değil. Tiraşçi plan izah raporlarıyla bu planlar yürürlüğe sokulmaya çalışılıyor.

“RANT OLUŞTURULUP SATIŞA ÇIKARILACAK”

Bölgeyi incelediğimiz zaman hem dini kasılma itibarıyla hem da turistik kasılma itibarıyla doğrusu yeterli teçhizat alanların mevcut olduğunu görüyoruz. Söz Gelişi hemencecik bulunduğumuz alanın tahminî 300-400 metre batısında kâin askeri tesislerin, onun süratle yanı sıra bulunan Kızılay’a ilişkin tesislerin, kıyıda bulunan bu tesislerin, yine çabucak onların bitişinde kâin ve üniversiteye ilişkin olan, kıyıda bulunan üniversitenin içtimai organizasyon alanlarının ümran planlarında filhakika, turistik kasılma alanı adına hem manzume planlarında hem birlikte uygulama mamure planlarında onaylandığını görüyoruz. Turistik tesis bakımından burada yeterince şaz alanın olduğunu görüyoruz. Buradaki alanın turistik tesise dönüştürülmesinin maksadı, burada aynı getirim oluşturulup, bu mamure marifetiyle, burada getirim oluşturulup alanın satışa sunulması. Düpedüz bu bile Samsun’un geleceği bakımından akıbet paye güç tıpkısı format. Alelhusus bu dönemdeki evcil yönetimlerin sıkça uyguladıkları tıpkı yöntem, geçmişten mütezayit, evvelce zorluklarla elde edilmiş, bu arazilerin, bu kamusal alanların, hepten belediyeye gelir kullanmak ve mevcudiyetlerini sürdürebilmek için kim baktığımızda eskimemiş aynı munzam değer yaratmadıklarını görüyoruz domestik yönetimlerin. ve var olanları de bu şekilde harcadıklarını görüyoruz. Yani adeta mirasyedi anlayışıyla bu asıl alanların, ranta cihaz edilerek, kurban edilerek, henüz bilahare satışa sunulması esasen kamu yararı itibarıyla serencam aşama sakıncalıdır. Bununda kamuoyu tarafından dikkate alınmasını önemsiyoruz.”Share: