Saruhan Oluç’tan Erdoğan’a: “Promterın Camından Bal Damlıyor. Ama Promterdan Uzaklaştı mı Ağılı Cümleler Ağzından Dökülmeye Başlıyor”

HDP Kol Başkanvekili Saruhan Oluç, Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Asır” açıklamasına ilişkin, “Güya tıpkı umut aleminde. Halkın bile imge aleminde olmasını istiyor, kendisi üzere. Promterın camından bal damlıyor. Ama promterdan kafasını uzaklaştırıp konuşmaya başladı mı zehirli cümleler tekerlek tekerlek, Türkiye’deki aykırılık partileri karşı ağzından dökülmeye başlıyor” dedi.

Hakkı Saruhan Oluç, zaman TBMM’üstelik matbuat toplantısı düzenledi. Oluç, ekonomi ve Esas tartışmaları karşı değerlendirmede bulundu. Oluç, yetişek sendikalarının Öğretmenlik Çığır Kanunu’nun ferasetsiz çekilmesi talebiyle bugün yaptığı iş tevdi eylemini anımsatarak, “Terbiye sendikalarının bu iş tevdi eylemi ile dayanışma içinde olduğumuzu terennüm etmek istiyorum. Benzeri yol henüz anımsatmak istiyorum ki nüfuz ve Milli Terbiye Bakanlığı’na, öğretmenlerin sendika kararı ile hisse senedi bırakmaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararı ile garanti altına münfail aynı sendikal haktır. Zinhar ola kim bundan ufuk soruşturma yapmaya, sıkı cezası vermeye kalkmayasınız” diye konuştu.

Oluç, Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın yıpranmamış ekonomi modeline ilişkin açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

“İstanbul Tecim Odası’nın şişkinlik oranı yüzde 109’a gelmişken TÜİK’in enflasyonu ferda açıklanacak, geçtiğimiz ay açılanan yüzde 83’teydi. İstanbul Tecim Odası’nın şişkinlik açıklaması henüz inandırıcı, elan gerçekçi olmuştur. Bu mehabet, son 27 yılın rekorudur. TÜİK bile hep çabalarına rağmen, hormonlu açıklamalarına karşın rekor enflasyon tavzih etmek zorunda kalıyor.

Sayın Tecim Bakanı Mehmet Muş dedi kim ‘Son yılları saymazsak YANLIŞSIZ Tümen hükümetleri döneminde enflasyon ortalaması yüzdelik 8-9 civarında’. Baktık, 2017’birlikte yüzdelik 12’ye yaklaşmış, 2018’birlikte yüzdelik 20 olmuş. Ortalamasından bahsediyorum. 2019’da yüzde 12’ye yaklaşmış, 2020’de yüzde 15’e, 2021’de yüzdelik 36 ve 2022’yi şimdi tartışıyoruz seçme devir. Hani son yılları saymazsak 8-9’du. Öyle değil. Velev ki öyle olsa, 8-9 dolgunca bir pahalılık seviyesi ise siz münasebet Amerika, Almanya, Avrupa ülkelerini eleştiriyorsunuz. Orada şişkinlik yüzdelik 8-9 civarında.

Nureddin Nebati, ‘Enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz’ dedi. Akıllıcasına, dünyadaki ortalamanın 10 zalimce. Dünyadaki üzere algılamıyoruz siktirici. En birkaç 10 cani. Durmadı Hazne ve Maliye Bakanı, ‘Tarım ürünleri fiyatları düşüyor’ dedi. Güzeşte İTO açıkladı, yüzde 116 azık ürünleri enflasyonu. Nureddin Bitkisel’den biliyorduk onu, az buçuk ilk Tayyip Erdoğan da pekiştirdi. ‘Türkiye Tutum Modeli dünyanın gündeminde’ dedi biliyorsunuz Nurettin Bitkisel. Olur, siftinlik gündeminde. İbret bir oldu. Aman kat sayı alınmasın de Türkiye’ye benzemeyelim diye dünyanın gündeminde. Hak ve Kalkınma Partisi Umumi Başkanı’nı da bu konuda etkilemiş. Az Buçuk önceki dedi ki ‘Yeni iktisat modelimiz sükse ile sürüyor’. Nerede sürüyor eskimemiş iktisat modeli başarı ile? Saydı, ‘Yatırım, istihdam, istihsal, tahaccüm, cari fazlaya raci’ dedi. Akan çok mı var? Daha geçen dönme açıklandı aut ticaret verileri. ‘İhracatımız arttı’ diyerek bas bas bağırılıyor, ithalatın ne olduğu konuşulmuyor. İhracat, 2022 yılı eylül ayında tıpkı önceki yılın benzeri ayına göre yüzdelik 9,2 artmış. İthalat, yüzdelik 38,1 kalık, 32 milyar doları aşmış. Dış tecim açığı, yıllık bazda yüzde 268 artmış. Sayın Erdoğan, illet bahsediyorsunuz?

“YENİ EKONOMİ MODELİ ÇÖKELİ PESPAYE ANTLAŞMA OLDU”

İhracatın ithalatı istikbal oranı, 2021 Ev ve Eylül döneminde yüzde 83’müş. 2022 Sülale ve Ilkgüz döneminde yüzdelik 69,4 olmuş. Bozukluk bahsediyorsunuz Sayın Erdoğan, halkı aldatıyorsunuz. Bütçe açığı, cari celi, dış ticaret açığı rekor kırıyor. Siz, ‘Bunlara dayanan yıpranmamış ekonomi modeli muvaffakiyetli şekilde sürüyor’ diye niteleyerek anlatıyorsunuz. Doğru değil, halkı kandırıyorsunuz, rakamlar ortada. ya da sizi kandırıyorlar. Kavisli bilgi veriyorlar. O kullanılmamış ekonomi modeli çökeli kiytirik zaman oldu. İşlemiyor.”

“PROMTERDAN BAL DAMLIYOR”

Oluç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” açıklamasına ilişkin dahi “Sanki tıpkı umut aleminde. Halkın da rüya aleminde olmasını istiyor, kendisi üzere. Promterın camından bal damlıyor. Ama promterdan kafasını uzaklaştırıp konuşmaya başladı mı zehirli cümleler tekerlek tekerlek, Türkiye’deki muhalefet partileri karşı ağzından dökülmeye başlıyor” dedi.

“NASIL DAHA OTORİTER OLABİLİRİZ ARAYIŞIDIR”

Oluç, “Sizin haddizatında ‘Türkiye Yüzyılı’ dediğiniz maalesef, ‘daha çok bittabi otoriter olabiliriz, elan çok yetkiyi tek kişide pekâlâ toplayabiliriz’ arayışıdır” diye niteleyerek konuştu. Oluç, anayasa tartışması hakkında da şunları söyledi:

“Bizim, başörtüsü ile ilişik önleyici, yasaklayıcı her hüküm varsa kaldırılmasına tek itirazımız namevcut. Bir Zaman da olmadı, bugün de olmaz. Eğer bunu tıpkısı yasa değişikliği ile değil bile temel değişikliği ile yarmak istiyorsanız gelişigüzel tür inancın, kültürün ve kimliğin akseptans göreceği sağlam ifadeleri fethetmek zorundasınız. Menfi taktirde yarım yamalak peki. Sakim olan husus, toplumu doygunluk etmez. Bugün toplumda ayrımcılık yaşadığını hisseden ki varsa gerek akide grubu lüzumlu etnik kimliğe cemaat olsun, ki varsa ayrımcılık yaşadığını gören, onların hepsinin rahatlaması ve tatmin olabilmesi için bütün tıpkı akreditasyon ilkesinde çalışmak gerekir. Bu olmadığı sürece yapılan gelişim inandırıcı olanaksız.”

Share: