Site kimliği ve içtimai değiş başlıkları değerlendirildi

Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi ortaklığında hayata geçirilen ‘Düzce Kent Kimliği ve Toplumsal Bütünleşme’ sempozyumunun geçmiş 4 oturumunda ‘Site Kimliği’ ve ‘Sosyal Değişim’ başlıkları ele alındı.

Düzce Belediyesi ile Düzce Üniversitesi vasıtasıyla gerçekleştirilen ve alanında ehlihibre 50 akademisyenin katılımıyla şehrin sosyolojik açıdan geçmişi, bugünü ve yarınının ele alındığı ‘Düzce Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme’ Sempozyumu devam ediyor. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde bitmeme eden sempozyumda konuşmacılar, ‘Kent Kimliği’ anne başlığı altında hazırladıklarını sunumları paylaştı.

Göçlerin süreçleri değerlendirildi

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Dinç moderatörlüğünde gerçekleşen oturumun önceki bölümünde Yalova Üniversitesinden Taner Tatar ‘Şehir Kimliği, Kimliğin Şehri’ ast başlığıyla hikmet sunumu gerçekleştirirken, tıpkı üniversiteden Hüsniye Canbay Tatar marifetiyle ‘Şehrin İnsanı, İnsanın Şehri’ başlığıyla lokma tatlısı yapıldı. Düzce Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Nasip, Düzce’nin budunsal yapısının teşekkülü noktasında Düzce’ye göçlerin süreçlerini değerlendirdiği sunumuyla Rus mezaliminden dolayı hicret etmek yerinde mütezayit Kafkas halklarının yerleşimlerinden bahsetti.

Şehirleşmenin neresindeyiz?

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Talas’ın yaptığı oturumun ikinci bölümünde, Adıyaman Üniversitesinden Doç. Dr. Çokluk Koray Fen, ‘Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırmalarının Düşündürdükleri; “Şehrim Adıyaman” Projesinden Düzlük Deneyimleri’ üzerine lokma tatlısı gerçekleştirdi. Ordu Üniversitesinden Doç. Dr. Misyon Yüksel şehir kimliğinin oluşmasında sporun rolü noktasında milletler arası örneklendirmelerle sempozyuma katkıda bulundu. Düzce Üniversitesinden Dr. Öğretim Görevlisi Heybet Ercan Kızılay ise hazırladığı sunumunda geçmişle bugünü kıyasen şehirleşmenin neresinde olduğumuz sorusuna cevap aradı.

Hars değişimleri

A salonunda gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Abdullah Korkmaz’ın celse başkanlığını yaptığı ‘Şehir ve Sosyal Değişme’ dip başlığı altında başlayan üçüncü oturumunda ise geçmiş konuşmayı Kerem Bayar Üniversitesinden Prof. Dr. Nazmi Orion gerçekleştirdi. Cebbar konuşmasında, ‘Günümüz Türk Toplumunda Şehirleşme ile Ortaya Sâdır Bakir Hayat Nev ve İlişkileri’ konusuna değindi. İnönü Üniversitesinden Doç. Dr. Yaşar Kaya ise ‘Kent, Hars ve Değişme’ ast başlığıyla örneklendirme tarafından değerlendirmede bulundu. Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Hatice Delimsirek, yerli ve göçmen ağızlarının birbirleriyle etkileşimlerinin genişlik büyük örneklerinden biri olan Düzce’yi tarihsel noktada değerlendirdiği sunumunu paylaştı. A salonunun sonuç konuşmacısı olan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Güre ise Düzce’nin Kültürel Değişimini geçmişten bugüne karşılaştırmalar yaparak katılımcılara aktardı.

Yemek ve mutfak kültürleri

Aynı anda B Salonunda ‘Site ve Bütünleşme’ asıl başlığı altında sürdürülen oturum başkanlığını Prof. Dr. Yusuf Cemalettin Çopuroğlu’nun yaptığı 4’ncü oturumda ise Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Kasım Kahraman, insanın şehirde kendini tabir etmesi konusunu yiyecek ve kemirmek kültürüne dayalı ele alırken, Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Imge Taş, Düzce’bile oluşan aş damı kültürüne dayalı değerlendirmesini paylaştı. Mehabet Bayar Üniversitesinden sempozyuma katılma sağlayan Doç. Dr. Huriye Tekin Önür da ‘Şehir ve Içtimai Bütünleşme’ başlığı altında sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi.

Sempozyumun önceki günü tamamlanan 4 oturumun ardından, katılma belgelerinin takdimi ile sona erdi. – DÜZCE

Share: