Sol Fırka, 8 Ekim’de Uşak’ta Yetiştirici Mitingi Düzenleyecek, Uşaklı Yurttaş: Başlangıçta Bir Kilogram Alıyorsak, Demin 200 Gram Alabiliyoruz

SOL Fırka’nin 8 Ekim Cumartesi haset Uşak’ta düzenleyeceği Müstahsil Mitingi’ne katılım çağrısı yapılan matbuat toplantısında mütekellim yurttaş, “Ego bir emekli eşiyim. Kiralar arttı. Doğalgaz, canlılık, su. Onların faturalarını ödemekte zorlanıyoruz. Pazara gittiğimizde önceden tıpkı kilogram alıyorsak, deminden 200 gram alabiliyoruz. Balık, cilt kabil şeyleri kabul etmek zaten imkansız” dedi.

SOL Parti’nin 8 Ilk Teşrin Cumartesi günü Uşak’ta düzenleyeceği Yetiştirici Mitingi’nin tedarik çalışmaları sürüyor. Hazırlık çalışmalarına ilişik bugün Uşak’ta SOL Öğür matbuat toplantısı düzenledi. Avrat vatandaş toplantıda, tarım emekçilerinin emeğinin karşılığını alamadığını belirterek, “Ben tıpkı emekli eşiyim. Kiralar arttı. Doğalgaz, ruh, akarsu. Onların faturalarını ödemekte zorlanıyoruz. Pazara gittiğimizde önceleri bire bir kilogram alıyorsak, demin 200 gram alabiliyoruz. Balık, et gibi şeyleri kabul etmek doğrusu imkansız” dedi.

SOL Tümen Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, zaman Uşak’ta düzenlediği matbuat toplantısında, mitinglerine davet yaparak şunları söyledi:

“Gıdaya erişim, eğitim, esenlik, tahaffuz imkansızlaşıyor. Üreticiler topraklarını ekemiyor, ekse bile emeğinin karşılığını alamıyor. Matbua 4.5 bitirme, mazot 3 mezuniyet, evlat 2 itmam, kimyasal çare 5 mezuniyet zamlandı. Buğday, kötü, üzüm, pancar, zeytin, sonuç üreticileri üretiyor, bir avuç soyguncu bezirgan kazanıyor. Tarım güven kooperatifleri, Kültür odaları üreticinin aleyhine çalışıyor. Üreticiye destek bulunmayan! Sene 2022. Yirmi yıldır iktidarda olan AKP, yandaşları ve anamal rekor kırarak büyürken, üreticinin, amele halkın sofrasındaki aldatmak küçülüyor.

Ülkede, Ege’dahi tarım arazilerini, eroin şirketlerine peşkeş çekip, ekincilik arazileri bitiriliyor. Uşak’ta dahi Pınar, Ulubey’da madenden dolayı dereler ve çevre kirliliği arka boyuta tırmandı. Uşaklının kullandığı suyun üç katını madenler kullanıyor, suyu tüketiyor.

Sorunları yaşayanlar biliyor. Günlerdir miting çalışmalarında köylerde ve pazaryerlerinde halkın bıkkınlığı, şikayetlerini duyuyoruz. Deminden kamu tartı ve sorunları bütün alay malay yermek için sesimizi, sözümüzü ve eylemimizi birleştirerek dolaşma zamanı.”

EMEKÇİLERİN TALEPLERİNİ SIRALADI

Başer, emekçilerin ve SOL Parti’nin taleplerini şöyle sıraladı:

-Geçimlik ekincilik yapan üreticilerin faaliyet, su ve Tarım Bankası borçları silinmeli

-Hayatiyet ve mazot başta üretimin anne girdilerinde denk sabitlenmeli.

TEKEL ve özelleştirilen kamu kurumları demokratik işlevlerle donatılarak yeniden yapılandırılmalı.

Taban karşılık üreticilerle gelişigüzel ve insancasına yaşayabilecek sevap namına belirlenmeli.

Kamu kurumları şirketlerin değil, üreticinin çıkarına sübvansiyon alımı yapılmalıdır.

Yetiştirici akarsu, soy sop ve gübreye ücretsiz ulaşmalıdır.

Sözleşmeli üretim sonlanmalıdır.

Meralar hayvancılığı esermek üzere kullanılmalı.

– İthalatta gümrük vergisi indirimleri kaldırılmalı.

Ekincilik ve besin politikalarında şirketlerin değil, halkın talepleri belirleyici olmalı.”

Share: