Toplumsal bölük projesinin temeli 25 Ekim’de atılacak! İşte heyecanın tavan yaptığı 17 yer

Reisicumhur Erdoğan geçtiğimiz haftalarda 81 ilde toplumsal ev projesinin başlatıldığını duyurmuştu. Vatandaşlar da uygun fiyatlarda hem yer hem birlikte ev sahibi olabilmek üzere projeye büyük deste göstermişti. Belde, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birlikte geçmiş ahit “İlk Evim İlk İş Yerim Projesi” kapsamında kestirmece 5 milyon vatandaşın projeye başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

İLK ANA 25 EKİM’DE ATILACAK

Toplumsal ev projesine başvurular 31 Teşrinievvel’e büyüklüğünde bitmeme edecek. Konuya ait ise eskimemiş detaylar ortaya artık. Kasaba, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanı Gaye Çekicilik, Cumhuriyet Altını tarihinin sunma nazik sosyal hane hamlesi kapsamında 5 bin konutun temelinin 25 Teşrinievvel’birlikte Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılacağını bildirdi.

17 İL BELLİ OLDU

Proje kapsamında 5 bin konutun esas atma törenlerinin gerçekleşeceği 17 ülke ise muhtemelen oldu. Ankara, Afyon, Amasya, Vazıh, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Çeltek, Yozgat ve Zonguldak kalkmak üzere bu illeri sıralayan Nazır Alım, şu ifadeleri kullandı: “Aylardır bu projeye tedarik içerisindeyiz. 31 Teşrinievvel’e büyüklüğünde başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bile teşrifleriyle 5 bin konutun temelini balaban tıpkı coşkuyla atacağız.”

Nezaret vasıtasıyla projeyle ilgilendiren bakir görseller dahi paylaşıldı:

NASIL VE NEREDEN BAŞVURULABİLİR?

Cumhur Reisi Erdoğan’ın detaylarını açıkladığı ve adı “İlk Evim, İlk İş Yerim” adına belirlenen kampanyaya başvurular, proje ilindeki Kültür Bankası ve Ahali Bankasının yetkili şubeleri ve e-Mehabet aracılığı ile yapılacak. Bankalar marifetiyle yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Oran başvuruları ise 28 Teşrinievvel’bile sona erecek. Bölük tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında müracaat yapılacak. Türe sahiplerinin bölük tipleri, eksiltme yapıldıktan sonraları “basamak tespit kurası” ile belirlenecek ve referans bedeli 500 liralık olacak.

Başvurular “Martir Aileleri, Terör, Harp ve Fariza Malulleri”, “Yer beş altı yüzdelik 40 özürlü vatandaşlar”, “emekliler”, “18-30 gözyaşı arasındaki çoluk çocuk” ve “Diğer müşteri adayları” gayrimümkün üzere 5 kategoride akseptans edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir esbap nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgelik verilecek. Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, kemiksiz metrekare ve şerefiyeli koca fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 önceden, 240 kamer vadeli ve taksit başlangıçları bölük teslimlerini izleme eden ay bakımından başlayacak şekilde yapılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait artan borç bakiyesi ve mahiye taksitleri seçkin yılın aile ve orak ayı aylarında oluşmak amacıyla yılda 2 misil, bir esbak 6 mahiye dönemdeki vazifeli maaş artma oranı dikkate alınarak İdarece belirleme edilen oranda artırılacak.

KİMLER MÜRACAAT YAPABİLECEK?

TOKİ aracılığıyla mensur edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde bildirme birkaç 1 sene eğleşme eden veya proje iklim nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine mevki sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları sıfır, daha geçmiş TOKİ marifetiyle sülale satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.Referans sahipleri kafa koçanı ile projenin bulunduğu ildeki çıkışlı vezneci şubelerinde “Müracaat ve Mübayaa Taahhütnamesi” imzalayacak.Sosyal konutlar amacıyla bire bir haneden bir tane müracaat alınabilecek, pattadak fazla müracaat yapılması durumunda başvurular temelsiz sayılacak.Martir aileleri, savaş ve görev malulleri ile bunların dul ve yetimleri dış başvuruda bulunacaklarda, maaş kerte halkı gelirinin müracaat tarihi itibarıya azık, el herhangi bir soy aldıkları yardımlar dahil tutmak için İstanbul amacıyla sunma aşkın net 18 bin teklik, ev genelinde ise yeryüzü fazla 16 bin liralık olması şartı aranacak.”Tüvana” kategorisine 14 Ilkgüz 1992’den bilahare doğanlar müracaat edebilecek.”Şehit aileleri, terör, savaş ve işlev malulleri” kategorisine, TOKİ ve Içtimai Güvenlik Kurumu sisteminden “Doğruluk Sahipliği” onaylananlar müracaat yapabilecek. Bu gruptaki başvurular çabucak banka şubelerinden alınacak, e-Heybet üzerinden başvuru yapılamayacak. Kavil aşamasında, hane başvurusu yapılan mülk sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dayalı adrese dair erkek pusat sisteminden alacakları doküman veya başvuru yapılan il nüfusuna mukayyet olduklarına ilgili vesika istenecek.”Emekliler”, SGK’dan alınan zahmetli hüviyet cüzdanı yahut zor olduğunu gösteren doküman ile referans yapabilecek. Son eden emeklinin mütekait olmayan eşi dahi başvurabilecek. Fakat ölüm eden emeklinin mahiye maaşını düz kızları dünya, e-Cesamet üzerinden başvurulanlar itilaf aşamasında ibraz edecek.Özürlü vatandaşlar, Mânialı ve Yaşlı Hizmetleri Umumi Müdürlüğünce verilen etiket kartının fotokopisi veya cümle teşekküllü bire bir oran hastanesinden alınmış sunu beş altı yüzdelik 40 engelli olduğuna dair meri esenlik heyet raporuna ilişik doküman ile başvurabilecek. e-Cesamet üzerinden başvuranlar etiket fotokopisi yahut belgeyi barışma aşamasında ibraz edecek.18 yaşından beribenzer mânialı çocuğu olan asıl veya ağababa kendi hesabına “özürlü” kategorisinden referans yapabilecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Referans sahipleri arasında “Doğruluk Sahibi Belirleme Kurası”, kâtibiadil huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Şehit aileleri, yıldırı, savaş ve hizmet malulleri ile yeryüzü birkaç yüzde 40 engelli vatandaşlara ayrı ayrı göz sayısının yüzdelik 5’i kadar, emeklilere ve gençlere ise ayrı ayrı, basamak sayısının yüzdelik 20’si büyüklüğünde kontenjan ayrılacak. Kontenjan fazlası başvuru olması halinde türe sahipleri kura ile belirlenecek. Ad Çekme sonucu bu kategoride karı sahibi olmaya doğruluk kazanamayanlar, “özge alıcılar” kategorisindeki müracaat sahipleri için yapılacak kuraya dahil edilecek.

“Diğer alıcılar” kategorisindeki türe sahipleri üstelik ad çekme ile belirlenecek. Ad Çekme yeri ve programı henüz sonra TOKİ’nin genel ağ sayfasında açıklanacak. Arık, hak sahibi olamayanlar müracaat bedellerini, kura keşide tarihinden itibaren 5 çalışma günü sonrasında müracaat yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM’lerinden köylü alabilecek. Hak sahibi olan ve henüz sonradan anlaşma imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecek, Emlak As İşlemleri Hususi Hukuk Hükümlerine bağımlı olacak.

Share: