Vekillik 2021’de 209 bin işaret denetledi

Ticaret Bakanlığı, 2002’den bu yana koordine ettiği çevre gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde 20 yılı geride bıraktı.

Denetimlerle itimatsız ve çirkin ürünlerin tüketiciye ulaşmasının engellenmesi ve bunların öğün açtığı nahak rekabetin önlenerek, piyasada adaletli rekabet ortamının bünye edilmesi amaçlanıyor.

İncelenen ürün sayısı yüzde 12 arttı

Bu kapsamda 2021’üstelik denetlenen nişane sayısı ayrımsız önceki yıla nazaran yüzdelik 12 artarak 187 bin 127’den 208 bin 948’e yükseldi. Denetlenen ürünlerin 11 bin 813’ü münasebetsiz, 642’si itimatsız bulundu. Çirkin bulunan partilerin oranı yüzde 5,7, güvensiz bulunanların oranı üstelik yüzde 0,3 olarak kaydedildi.

Sabık yıl yer haddinden fazla denetlenen nişane gruplarına bakıldığında, azık maddeleri ile gıdayla ilişki eden bap ve malzemeler, kimyasal ve uzvi gübreler, biyosidal mahsulat, yemleme, enerji verimliliği, asansör, elektrikli ekipmanlar, amade beton ve amade beton dışındaki çatı malzemeleri denetimlerinin öne çıktığı görüldü.

İthal ürünler birlikte denetime girdi

Çıkışlı kuruluşlar tarafından bağırsak piyasada denetlenen 208 bin 948 parti ürünün 30 bin 355’inin ithal mahsulat olduğu belirlendi. İthal ürünler, mecmu denetlenen ürünlerin yüzdelik 15’ini oluşturdu.

Denetlenen ithal ürünlerin 29 bin 488 partisi akıllıca, 813’ü ters, 54’ü ise itimatsız bulundu.

Zıtlık tayin edilen yekpare mahsulat ortamında ithal ürünlerin oranı yüzde 7 kendisine belirlendi. bahis konusu devlet 2020 yılında yüzdelik 23’ü bulmuştu.

Emniyetsizlik tespit edilen cümle mahsulat içinde ithal ürünlerin oranında da tenakus görüldü. 2020’bile yüzde 11 olan bahis konusu ihtişam, 2021’dahi yüzdelik 8’e düştü.

İthal ürünlerde genişlik çok hatalı kitap sayısı kozmetiklerde

2021’bile denetlenen ithal ürünlerde çirkin iz sayısının sunu faziletkâr olduğu geçmiş 5 im grubu, kozmetikler, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, makineler, gıda ürünleri ve elektrikli ekipmanlar namına sıralandı.

Denetlenen ithal ürünlerde güvensizlik tespitinin bildirme faziletkâr çıktığı geçmiş 5 yapıt grubu ise elektrikli ekipmanlar, enerji verimliliği, kırtasiye ürünleri, makineler ve sair mütemmim ürünleri oldu.

Güzeşte sene planlı denetimler neticesinde yakışıksız ve itimatsız olduğu belirleme edilen ürünlere uygulanan yönetsel para cezası 217 milyon 367 bin 979 teklik yerine kayıtlara geçti.

Market denetimleri sonrası fiyatlara dikkat çekti!

 

Market soruşturmasında değişmeyen

 

Zincir marketlerle ilişkin anket derinleştiriliyor

 

Share: