Sacit Günbey: İktidar, Elazığ’da Kâin Yıpranmamış Bakır Yatağını Tekrar Yandaşlarına Peşkeş Çekti

Yeniden Zenginlik Partisi Umumi Başkan Yardımcısı Sacit Günbey, partisinin Elazığ yer kongresinde, “Burada bakir tıpkı bakır yatağı bulundu, ‘Sonsuz’ diyorlar. Bazısı diyor kim ’30 milyar titrem burada bakır yatağı var’. Yani yıllarca o bakırı kullansanız bitiremezsiniz. O bakır yatağını bu kuvvet, yine peşkeş çekti yandaşlarına. Çok bağan tıpkı fiyata işletmesini ihale etti… Tanrı cevaz verirse iktidara geldiğimiz aktarılma, bu yatakları ululuk işletecek” dedi.

Baştan Zenginlik Partisi’nin Elazığ mülk kongresi, Umumi Başbuğ Yardımcısı Sacit Günbey’in katılımıyla zaman yapıldı.

Kongrede konuşan Yeniden Bol Bolamat Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Biberli, “Elazığ, ülkenin ve dünyanın genişlik iri eroin rezervine cemaat olmasına karşın idmansız bap çıkarmanın ötesine geçememiştir. Bu derece iri aynı maden rezervi, Karadeniz doğal gazı büyüklüğünde mutluluk gündemine gelmedi. İdari mahkemenin yürütmeyi durdurmasına rağmen Danıştay kararıyla iktidara yakın firmaya ölü fiyatına peşkeş çekildi. Elazığ’ın kâin nice sorunları var. Bolluk-Nöbet iktidarından bilahare kâin iktidara yıllarca genişlik çokça oyu veren benzeri devlet olmasına rağmen bulunan nüfuz aracılığıyla Elazığ’a gösterilmeyen bağlam ve hizmet, inşallah Yeniden Bol Bolamat Partisi’nin iktidarında gösterilecektir” dedi.

Baştan Zenginlik Partisi Genel Başbuğ Yardımcısı Prof. Dr. Sacit Günbey, Elazığ’ın tarımda izansız bırakıldığını, iktidarın şekere kota koymasıyla birçok çiftçinin üretimde sıkıntıya girdiğini söyledi. Günbey, şöyle konuştu:

“Elazığ, şeker üretimi konusunda genişlik balaban illerden birisiydi. Şeker pancarına kota uygulandı. Elazığ’de çok iyicene bir şeker fabrikası vardı ve taş üzere yalan yalan şeker hastalığı üretilirdi orada. Deminden Elazığ’birlikte şeker hastalığı kotası getirildi. Elazığ Şeker Fabrikası etkisiz tıpkı vaziyette çalışıyor. İktidara geldiğimiz gün, Cenabıhak’ın izniyle şekerdeki potayı de kaldıracağız, Elazığ Şeker Fabrikası de eksiksiz kapasite ile çalışacak.

“ELAZIĞ’IN MADENLERİ İKTİDAR YANDAŞLARINA PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

Burada kullanılmamış aynı bakır yatağı bulundu, ‘Sonsuz’ diyorlar. Kimi diyor ki ’30 bilyon ton burada bakır yatağı var’. Yani senelerce o bakırı kullansanız bitiremezsiniz. O bakır yatağını bu erk, gene peşkeş çekti yandaşlarına. Çok bağan ayrımsız fiyata işletmesini ihale etti. Sıhhatli olsun, burada sivil sosyete örgütleri bu ihaleyi abanmak üzere mahkemeye verdiler. Mahkeme bu ihaleyi durdurdu. Ancak Danıştay bu ihalenin durdurulmasını bozdu ve gene o müteahhide bu ihaleyi verdi. Cenabıhak izin verirse iktidara geldiğimiz bölüm, bu yatakları kerem işletecek ve madene birlikte bakır üretimi amacıyla haddinden fazla modern bire bir tesis kuracağız.

“MADENDE ÇIKAN YIPRANMAMIŞ, YILLARDAN BERİ ARAZI HALİNDE İHRAÇ EDİLİYOR”

Elazığ, jeopolitik ve stratejik açıdan çok koca tıpkı şehir. Keban Gölü, Türkiye’nin yeryüzü çarkıt barajlarından birisidir ve Türkiye’ye arz aşkın cümbüş üreten barajlardan biri. Türkiye’nin kalkınmasına sunma çok ulama veren barajlardan biri. Bunun yanında Maden’dahi bakır çıkıyor, Asurlulardan beri oradan bakır çıkıyor. Maden’in o ilerisinde, Alacakaya ve Guleman’üstelik krom çıkıyor. Keban’üstelik sim çıkıyor. Gine Alacakaya’da, Türkiye’nin bildirme koskocaman mermer yataklarından biri var. Yani maden bakımından bura zengin. Maatteessüf burası bile yarar çevrelerine peşkeş çekilmiştir. Maden’de sâdır bakır, yıllardan beri yer halinde az dışına ihraç ediliyor. Bakırı arazi halinde çıkarıp yurt dışına gönderiyorlar. Bolluk Partisi iktidara geldiğinde, işlenmemiş hiçbir bakırı ihraç etmeyeceğiz, işlendikten sonraları ihraç edeceğiz.

‘Ekincilik Güven Kooperatifi’nin Bermaz’üstelik sunturlu tıpkı ofisi vardı, Hazar Gölü’nün beraberinde. Duydum ki 4-5 yıldan beri bu kuvvet orayı de kapatmış. Kızıltepe’da, Bermaz Ovası’nda onlarca köy var ve köylüler, gelip oradan ihtiyaçlarını, ekincilik ilaçlarını, gübrelerini alıyorlardı. Orayı kapattılar. Illet kapatıyorsunuz? Size ne zararı var? Burası köylünün işine yarıyordu. Orayı kapattılar; kafasız, tarım ilaçlarını ahzetmek için, basma hatırlamak üzere Elazığ’a geliyor. Benzeri lira ilacını, gübresini 5 liraya mülk ediyor ve pahalıya servet ediyor. Allah müsaade verirse, bunlar açmazsa geldiğimiz dolaşma Ekincilik Emniyet Kooperatifi şubesini ve dükkanını açacağız inşallah.”

Share: