Samsun Üniversitesi, Görevde Yükselme Sınavına Tabi Başöğretmen Kadrolarına 7 Personeli Naklen Atadı: Sayıştay “Liyakat” Vurgusu Yaptı

BERKAY VAROL

Sayıştay’ın Samsun Üniversitesi’ne ilgili 2021 yılı teftiş raporuna bakarak denetçiler, üniversitenin görevde itila sınavına tabi başöğretmen kadrolarına, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uyulmadan naklen nasıp yapıldığını belirledi. 7 personel geçmiş medrese, akademi yahut enstitü sekreterliği kadrosuna atanırken bir süre bilahare bu personelin idarehane müdürlüğü kadrolarına naklen atandığını belirleyen denetçiler üniversiteye, “liyakat” vurgusu yaptı.

Samsun Üniversitesi’nde 7 personel, görevde yücelme sınavına tabi müdürlük kadrolarına, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uyulmadan naklen atandı.

Üniversite yönetimi, denetçilere tayin işlemlerinin mevzuata akla yatkın olduğu yanıtını verdi ama denetçiler, liyakat ve kariyer esasının gözetilmesi açısından görevde yükselmeye tabi tutulan ofis müdürlüğü kadrolarının “sınavla nasıp yapılmasının öncelikle uygulanması gerektiğine” özen çekti.

Denetçiler, görevde yükselme ve titr değişikliği yönetmelerini, kamu personelinin kabiliyet, eğitim, liyakat ve sükse durumunu dikkate alarak kamu hizmetlerinin asıl bileşeni olan adam kaynağında kalite ve istikrarı sağlamak amacını haiz yönetimsel düzenleme olduğu bilgisini verdi.

Sayıştay, darülfünun yönetimine; görevde yükselme ve şan değişikliği sınavına tabi bir fariza için ilk medrese, enstitü ve yüksekokul sekreterliğine daha bilahare de sınavsız adına bölüm müdürlüğüne atama yapılmasını 657 mahdut Büyüklük Memurları Kanunu’nun anne ilkeleri ortada vadi kayran “kariyer ve değim ilkesine yeraltı düştüğü” hatırlattı.

Share: