Artvin yerli haberi | Tbbb Yönetiminden Artvin Belediye Başkanı Elçin’e Müzakere

Türkiye Şehremaneti Başkanları Birliği Umumi Heyet Üyesi İbrahim Çıpa ve Umumi Heyet Üyesi Uca Özturan, Artvin Belediye Reisi Demirhan Elçin’i makamında görüşme etti.

İklim değişikliği ve alınması müstelzim önlemler üzerine gerçekleşen ziyarette; Türkiye Şehremaneti Başkanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Proje Koordinatörü İbrahim Demir, projenin amacının şöyle özetledi:

“Limon Bahçesi gazlarının sebep olduğu iklim değişikliğine kentler nazik katkıda bulunmaktadır. BM raporlarına bakarak, acun yüzölçümünün yüzde 2’sinden daha azını oluşturan kentler acun enerjisinin yüzde 78’ini tüketmekte ve ser gazı emisyonlarının yüzde 60’ından fazlasını üretmektedir.

Fosil yakıtlara bağımlı olan insan yoğunluğunun erdemli olması, kentsel nüfusları iklim değişikliğinin etkilerine karşı az çok savunmasız ağıl getirmektedir.

İklim değişikliğinin insanlar ve ayrıksı canlılar için köylü dönülemez sonuçlara misil açmaması, sayı farkı yüzey sıcaklığındaki artışın 1,5°C’nin altında kalması gerekmektedir. IPCC raporuna bakarak, küresel ısınmayı 1,5 santigrat etap ile yakalamak, enerji, arazi, kentsel ve altyapı (muvasala ve binalar dahil) ve endüstriyel sistemlerin kullanımında çabuk ve degaje kapsamlı önlemler almayı gerektirmektedir.

Diğer yandan arsıulusal anlaşmalar, yaptırımlar ve ulusal hedefler önlemlerin aciliyetini de ortaya koymaktadır. Küresel anlamda 2050 yılında karbon atıl bir yaşam hedeflenmekle gelişigüzel ülkemizde 2053 yılında karbon etkisiz sisteme geçilecektir.

Bu kapsamda belediyelerin İklim Değişikliği Gösteri Planlarını hazırlamaları ve uygulamaları amacıyla ilişkin ekiplerini oluşturmaları ve kapasitelerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Temiz Enerji Vakfı vasıtasıyla hazırlanan yetişek programı ile Belediyelerin iklim değişikliğini önleme, abuhava kriziyle başlangıç etme eylemlerini kurgulayacak ve uygulayacak ekibin farkındalığı artırılacak ve eylem planlarının hazırlanmasında rehber olacaktır.”

İklim değişikliği ve alınması gereken önlemler üzerine tıpkısı süre dostça edildikten sonra müzakere, çapraz hediyeleşme ve çekilen yadigâr fotoğrafı ile sona erdi.

Share: