Danıştay, Ordu’daki Balıkçı Barınağı ve Bisiklet Yolu Projelerinde Orçev’i Dosdoğru Buldu

GENÇAĞA KARAFAZLI

Kalaba Mekân Derneği (ORÇEV), Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin (OBB) balıkçı barınağı ve derrace yolu projeleri amacıyla açtığı davalarda idare mahkemesinin belediye aleyhine verdiği kararların Danıştay vasıtasıyla onandığını açıkladı. ORÇEV’den yapılan açıklamada, “OBB, duruşma kararına uymalı ve çalışmaları derhal durdurmalıdır” denildi.

ORÇEV Umumi Heyet aracılığıyla bugün yapılan yazılmış açıklamada, OBB’nin balıkçı barınağı ve derrace yolu projeleri amacıyla açtığı davalarda hile mahkemesinin şehremaneti aleyhine verdiği kararların Danıştay vasıtasıyla onandığı duyuruldu. ORÇEV’in açıklaması şöyle:

“Cıvıl Cıvıl Büyükşehir Belediyesi’nin Melet Irmağı’nın şark tarafında mendirek ve balıkçı Barınağı, Cumhuriyet ve Turnasuyu Mahalleri kıyısında üstelik deniz dolgusu ve çiftteker yolu projeleri vardı. Dernek namına, bu projelerin ekosistem ve şehircilik kurallarına bakarak makul olmadığı yönünde idare mahkemesine açtığımız davalar lehimize sonuçlanmıştı. İdarenin yaptığı temyiz sonucu Danıştay 6. Kat, iki davayı birlikte görüşerek iddialarımızın doğrulunu konfirmasyon ederek yönetim mahkemesinin kararını onayladı. OBB, murafaa kararına uymalı ve çalışmaları derhal durdurmalıdır.

İki duruşma kararında birlikte ‘Temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına 2577 sayılı İdari Yargı Usulü Kanunu’nun 20/A-2-(i) maddesi layıkıyla değişmeyen tashih yolunun ilişkin olduğunun duyurulmasına … tarihinde oybirliğiyle değişmeyen verilmiştir’ deniyor. Bu karar, derneğimizin yaşanabilir bire bir kent mücadelesinin ve ekosisteme sahip çıkma çabasının ne büyüklüğünde akıllıcasına olduğunu tıpkı kez elan kanıtlamış oldu.”

“VERİLEN BEIS NASIL GİDERİLECEK”

ORÇEV’in açıklamasında, yapılan iş ile çevreye sunulan zararın lacerem giderileceği soruldu ve şunlar kaydedildi:

“OBB yönetimi, köylü dönülmez zararlar vermeye bitmeme ediyor. OBB’nin şehrin ekosistemine zarar verdiği, murafaa kararıyla ortaya çıkmaktadır. OBB, duruşma kararlarını yok sayarak anayasal cürüm işlemektedir. OBB yönetimi, halkı bulunmayan sayarak, öz iradesini halkın ve mahkemenin iradesinden üstün görüyor. Dernek namına, balıkçı barınağı üzere sunulan yürütmeyi durdurma kararını uygulatamadık. Parçalanmamış ısrarlarımıza rağmen izinli kurumlar birlikte peyrev kaldı. Himmet bitmeme etti. Demincek ne olacak? Verilen engel elbet giderilecek? Bunun sorumlularına yaptırım olamaz mı? Ayrımsız da davalı uray ve yandaş tezyifkâr tıpkısı azınlık, derneğimizi, ‘Her şeye alın çıkıyorlar’ diye niteleyerek karalamaya çalışıyorlar. Cıvıl Cıvıl Belde Derneği yerine, yanlışlara cebin çıkıyoruz ve çıkmaya bitmeme edeceğiz. Açtığımız davalar lehimize sonuçlanıyor. Cıvıl Cıvıl Belde Derneği namına ekosistemi yok edenlere alın mücadelemiz sürecek.”

Share: