Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “CMK ücretlerinde köken düzeltme istiyoruz”

Erzincan Baro Başkanı Fıkdan Aktürk, CMK ücretlerinde töz iyileştirme istediklerini belirtti.

Konuya ilişkin açıklamada mevcut Aktürk, “Bugün, Türkiye Barolar Birliği ile Hak Bakanlığı arasında CMK Ücret Tarifesinin belirlenmesine yönelik ayrımsız musahabe gerçekleştirilecektir.

Görüşme esnasında TBB tarafından dile getirilen iyileştirme, 4 Haziran 2022 ve 5 Temmuz 2022 günlü açıklamalarda anlatım edildiği için bütün baroların eş talebi ve kararlılığının yansımasıdır. Ukubet yargılamasında avukatın varlığı eziyet ve ızdırap muameleyle ve hukuka aykırılıklarla mücadelenin aynı parçası, hak taharri özgürlüğünün garantisi, adaletli yargılanma hakkının olmazsa olmazıdır. Adaletli aynı yargılamanın ancak savunmanın katılımıyla var olabileceğini kabul fail ahbaplık devleti; sevap tekeli nedeniyle, yargının kurucu unsuru savunma üzere bu güne kadar çokça düşük ücretlere meslektaşlarımız tarafından fedakarca adına getirilen CMK görevlendirmelerini dayatmaktan vazgeçmelidir.

Öncelikle ve önemle tespit etmek gerekir ki; CMK hizmetleri için avukatlık minimum sevap tarifesi dışında tıpkı belirleme kabul edilemez.

AAÜT’nin onda birine denk mevrut CMK ücretleri, her biri yeryüzü beş altı 3 yıl süren tıpkı davanın ücreti yerine avukatlara reva görülemez. Tığ Erzincan Barosu ve avukatları olarak bire bir el daha yineliyoruz; barolarımızın ortak kararına akıllıca TBB taleplerinin arkasındayız.

Bilinsin kim bu uyartı, sonrasındaki eylemliliğin habercisidir. Doğruluk ettiğimiz ücretler belirleninceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu nedenle, yapılacak değerlendirmelerde görüşlerimizin dikkate alınmasını bekliyoruz.” ifadelerine saha verdi. – ERZİNCAN

Share: