Erzincan haberi: Erzincan’da Ağustos ayında genel tecim sistemine bakarak dış satım 2 milyon 569 bin dolar, ithalat 330 bin dolar kendisine gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu ile Tecim Bakanlığı iş birliğiyle genel tecim sistemi çerçevesinde üretilen arızi dış tecim verilerine göre; dış satım 2022 yılı Ağustos ayında, bire bir geçmiş yılın benzeri ayına göre yüzde 13,1 artarak 21 milyar 337 milyon dolar, dış alım yüzde 40,4 artarak 32 bilyon 531 milyon dolar yerine gerçekleşti. Erzincan’da Ağustos ayında genel tecim sistemine göre ihracat 2 milyon 569 bin dolar, dış alım 330 bin dolar oldu.

Sülale-Ağustos döneminde ihracat yüzde 18,2, ithalat yüzde 40,7 arttı.

Genel ticaret sistemine bakarak ihracat 2022 yılı Eş-Ağustos döneminde bire bir eski yılın benzeri dönemine göre yüzdelik 18,2 artarak 165 bilyon 608 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 239 bilyon 43 milyon dolar adına gerçekleşti.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve altın dünya dış satım yüzdelik 9,3, ithalat yüzde 16,6 arttı. Erke ürünleri ve akçasal sıfır altın dünya ihracat, 2022 Ağustos ayında yüzde 9,3 artarak 17 milyar 981 milyon dolardan, 19 milyar 647 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında erke ürünleri ve akçasal olmayan kızıl dış ithalat yüzdelik 16,6 artarak 18 bilyon 392 milyon dolardan, 21 milyar 453 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve akçasal olmayan değerli hariç aut ticaret açığı Ağustos ayında 1 milyar 806 milyon dolar namına gerçekleşti. Dış tecim hacmi yüzde 13,0 artarak 41 bilyon 101 milyon dolar kendisine gerçekleşti. söz konusu ayda erke ve değerli dünya ihracatın ithalatı istikbal oranı yüzdelik 91,6 oldu.

Dış ticaret açığı Ağustos ayında yüzdelik 159,9 arttı.

Ağustos ayında aut ticaret açığı tıpkısı önceki yılın tıpkı ayına bakarak yüzdelik 159,9 artarak 4 bilyon 307 milyon dolardan, 11 bilyon 194 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı gelecek oranı 2021 Ağustos ayında yüzdelik 81,4 iken, 2022 Ağustos ayında yüzdelik 65,6’ya geriledi.

Aut tecim açığı Familya-Ağustos döneminde yüzdelik 146,3 arttı.

Ocak-Ağustos döneminde aut ticaret açığı yüzdelik 146,3 artarak 29 milyar 817 milyon dolardan, 73 milyar 435 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı istikbal oranı 2021 Sülale-Ağustos döneminde yüzdelik 82,5 iken, 2022 yılının benzeri döneminde yüzdelik 69,3’e geriledi.

Ağustos ayında imalat sanayinin toplanmış ihracattaki payı yüzde 95,0 oldu. Kazançlı faaliyetlere bakarak ihracatta, 2022 Ağustos ayında imalat sanayinin payı yüzdelik 95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzdelik 2,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzdelik 2,0 oldu.

Karı-Ağustos döneminde hesaplı faaliyetlere bakarak ihracatta imalat sanayinin payı yüzdelik 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzdelik 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzdelik 1,9 oldu.

Ağustos ayında aleniyet mallarının bütün ithalattaki payı yüzde 79,5 oldu

Geniş iktisadi gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Ağustos ayında ara mallarının payı yüzde 79,5, sermaye mallarının payı yüzdelik 11,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,8 oldu.

İthalatta, 2022 Ocak-Ağustos döneminde küşayiş mallarının payı yüzdelik 81,6, resülmal mallarının payı yüzde 10,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,7 oldu.

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan mevki Almanya oldu.

Ağustos ayında ihracatta geçmiş sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 664 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 bilyon 483 milyon dolar ile KÖLE, 1 bilyon 258 milyon dolar ile Irak, 1 bilyon 104 milyon dolar ile Bir Krallık, 949 milyon dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan dış satım, bütün ihracatın yüzde 30,3’ünü oluşturdu.

Ev-Ağustos döneminde ihracatta önce sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 13 milyar 775 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 bilyon 416 milyon dolar ile ÇAKER, 8 milyar 609 milyon dolar ile Irak, 8 milyar 604 milyon dolar ile Mürekkep Krallık, 8 milyar 352 milyon dolar ile İtalya ve strateji etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6’sını oluşturdu.

İthalatta evvel sırayı Rusya Federasyonu aldı.

İthalatta Rusya Federasyonu geçmiş sırayı aldı. Ağustos ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan dış alım 6 bilyon 297 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 147 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 49 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 750 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 324 milyon dolar ile MEMLUK izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 47,9’unu oluşturdu.

Karı-Ağustos döneminde ithalatta önce sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 38 bilyon 413 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 28 milyar 34 milyon dolar ile Çin, 15 milyar 328 milyon dolar ile Almanya, 10 bilyon 295 milyon dolar ile KUL, 9 milyar 132 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, bütün ithalatın yüzdelik 42,3’ünü oluşturdu.

Zaman ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzdelik 2,6 arttı. Zaman ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Ağustos ayında ayrımsız eski aya göre ihracat yüzdelik 2,6, dış alım yüzdelik 3,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakarak ise; 2022 yılı Ağustos ayında tıpkı esbak yılın ayrımsız ayına bakarak dış satım yüzdelik 9,5, ithalat yüzdelik 37,5 arttı.

Efdal teknolojili ürünlerin imalat uran ihracatı içindeki payı yüzde 2,9 oldu. Teknoloji yoğunluğuna bakarak aut ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması zarfında düz kayran imalat uran ürünlerini kapsıyor. Ağustos ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin mecmu ihracattaki payı yüzde 95,0’dır. Faziletkâr teknoloji ürünlerinin imalat uran ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9’dur. Karı-Ağustos döneminde ISIC Rev.4’e bakarak imalat uran ürünlerinin bütün ihracattaki payı yüzde 94,6’dır. Familya-Ağustos döneminde yüksek uygulayım bilimi ürünlerinin imalat endüstri ürünleri ihracatı içindeki payı yüzdelik 2,8’dir.

Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin hep ithalattaki payı yüzdelik 72,0’dır. Yüksek uygulayım bilimi ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzdelik 10,4’tür. Karı-Ağustos döneminde imalat endüstri ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 70,1’dir. Aile-Ağustos döneminde faziletli uygulayım bilimi ürünlerinin imalat endüstri ürünleri ithalatı içindeki payı yüzdelik 9,7’dir.

Özel ticaret sistemine bakarak dış satım 2022 yılı Ağustos ayında 19 bilyon 540 milyon dolar oldu.

Özel tecim sistemine göre, 2022 yılı Ağustos ayında, ihracat aynı eski yılın benzeri ayına bakarak yüzde 9,7 artarak 19 bilyon 540 milyon dolar, dış alım yüzdelik 37,5 artarak 30 milyar 746 milyon dolar namına gerçekleşti.

Ağustos ayında dış tecim açığı yüzde 146,1 artarak 4 bilyon 554 milyon dolardan, 11 milyar 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ağustos ayında yüzde 79,6 iken, 2022 Ağustos ayında yüzdelik 63,6’ya geriledi.

İhracat 2022 yılı Ev-Ağustos döneminde 154 milyar 437 milyon dolar oldu.

Özel ticaret sistemine bakarak dış satım, 2022 yılı Sülale-Ağustos döneminde, ayrımsız esbak yılın bire bir dönemine göre yüzdelik 16,3 artarak 154 milyar 437 milyon dolar, ithalat yüzde 38,0 artarak 225 milyar 486 milyon dolar yerine gerçekleşti.

Sülale-Ağustos döneminde aut tecim açığı yüzdelik 132,3 artarak 30 bilyon 591 milyon dolardan, 71 milyar 49 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ev-Ağustos döneminde yüzde 81,3 iken, 2022 yılının bire bir döneminde yüzdelik 68,5’e geriledi. – ERZİNCAN

Share: