Yurtlarda fahiş fiyata izin bulunmayan

Cahillik ve Spor Bakanı Mehmet Aşure Ayı Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 toprak valisi ve cahillik spor iklim Müdürleriyle yapılan toplantıda alınan kararlar valiliklere “Üniversitelerde Düzenlilik ve Tahaffuz Tedbirleri” konulu tamim ile gönderildi.

Genelgeye göre, üniversitelerde eskimemiş eğitim bilimi-öğretimin hayat ve yiğitlik ortamı içerisinde sürdürülebilmesi üzere değme akademik sene öncesi valiler başkanlığında ait darülfünun yöneticileri ve düzenlilik amirlerinin katılımıyla oluşturulan “Üniversitelerde Geçim ve Güveni Müzayede İl Komisyonları”; darülfünun yerleşkelerinin çatı, organizasyon ve ayrıksı alanlarına ilişik risk analizlerini yapmaya ve tedbirler almaya devam edecek. Üniversitelerde, eroin suçlarıyla faal uğraş, yanlışlık/yıldırı örgütlerinin öge kazanımlarının engellenmesi, istismar ve provokasyonların önüne geçilmesine yönelik tedbirler alınacak. Antrparantez yeni eğitim bilimi-tedrisat dönemi süresince üniversite öğrencilerinin konaklayacağı daraç, pansiyon, apart vb. yerlerde muhtemel fahiş kıymet uygulamalarına müsaade edilmeyecek, maddesel durumu yurt olan öğrencilere amme kurumları, sivil toplum kuruluşları eliyle burs ve konaklama konularında koruyucu olunacak.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

Üniversite öğrencilerinin barınma imkânları artırılacak

Kalan mektepli sayısı öğrenci yurtlarına olan talebi artıracağı üzere üniversite öğrencilerinin barınmalarına yönelik il/kaymakamlık bazlı ihtiyaç analizleri yapılacak. Barınma sorunu olan öğrencilerin belirleme edilerek amme alım ve kuruluşlarına ilgili misafirhanelere yerleştirilecek, gerektiğinde sivil topluluk kuruluşlarıyla iş birliği sağlanacak. Mektepli yurtlarında var olan kapasitenin tamlık yerine kullanılması ve imkânlar ölçüsünde ekleme kapasite oluşturulacak. Bu kapsamda;gereksiz durumdaki lojmanların ve elverişsiz olarak kullanılabilecek kamu çekicilik ve kuruluşlarına ilişkin binaların dönüşümlerinin ivedilikle yapılarak 2022-2023 yetişek-tedrisat yılı başlangıcına yetiştirilecek.

Bakanlıklar arası bağlantı kurulacak

İl genelinde bulunan otel, pansiyon, apart ve özel yurtların kapasitelerinden feyizlenmek amacıyla Deneyimsizlik ve Spor Bakanlığı ile ilişki kurularak kiralanacak. Antrparantez iklim genelinde bulunan Ulusal Terbiye Bakanlığı yurtlarından gereksiz kontenjanı olanlar imkânlar dâhilinde kullanılacak. Darülfünun yerleşkesi kâin kıytırık ilçelerimizdeki barınma sorununun çözümü amacıyla özel dümen ve belediyeler tarafından zaruri icraat yapılacak. Yetenek artırımı ve eskimemiş kalacak yerlerin belirlenmesinin beraberinde getireceği personel, gereç vb. ihtiyaçlar Valiliklerin koordinasyonunda karşılanacak.

Ensiz, pansiyon ve apartlarda faziletkâr fiyata izin edilmeyecek

Terbiye-öğretim dönemi süresince darülfünun öğrencilerinin konaklayacağı sıkıntılı, pansiyon, apart vb. yerlerde olasılı erdemli fiyat uygulamalarına banko izin edilmeyecek. Maddi durumu sınırlı olan öğrencilere amme kurumları, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla maddi destekte bulunulacak ve burs/kalacak saha konularında yardımcı olunacak. Yerel yönetimlerle teşrikimesai halinde öğrencilerin anahtar dönemi esnasında ve sonrasında karşılaştığı sorunları (barınma ve ulaşım gibi) iletebileceği kontak bilgileri kamuoyuyla paylaşılacak. Öğrencilerin darülfünun/kampüs yerleşkelerine ve yurtlara görgüsüz ulaşımının sağlanması için hele okul methal-çıkış belgesi saatlerinde oluşabilecek derya göz uğrunda bulundurularak dolgun transfer vb. komütatör sayılarının artırılması ve yaşanması muhtemel ya birlikte umulur sorunların çözümü üzere ait birimlerle iş birliği sağlanacak.

Yerleşkelerde yasa dışı yapılarla etken mücadele edilecek

Darülfünun yerleşkeleri, Güven ve Yurtlar Kurumu (KYK) binaları ve özel yurtların bulunduğu alanlardaki tenvirat sistemleri arama edilecek ve toplu taşıma durakları yurtlara mümasil olacak şekilde belirlenecek. Üniversite ve güçlükle yerleşkesinde mevcut X-Ray cihazlarının, konu dedektörlerinin ve düzenlilik azrail sistemlerinin yaygınlaştırılması üzere bile çalışmalar yapılacak ve ilgili cihazlar arama edilerek eksiklikler giderilecek. Barınma ve maddesel imkân mizan adı altında öğrencilerle temasa geçmeye müteharrik yasa dışı yapılanmaların sergilik küşat/broşür tevzi vb. faaliyetlerine cevaz edilmeyecek. Bu kapsamda; öğrencilerin şehirdeki önce yol uğrağı noktası olan terminal, gar, havalimanı kabilinden noktalarda üniversite yönetimleri yoluyla bilgilendirme stantları açılacak. Ayrıca maden ve uyaran madde kullanımının ve satışının engellenmesine müteveccih çalışmalara ciddiyet verilecek.

Terör örgütlerinin faaliyetleri üzerine bilgilendirmeler yapılacak

Öğrencileri etkilemeye dönük yıldırı örgütlerinin iz propagandalarına kaşı farkındalıklarının artırılması üzere üniversitelerle iş birliği halinde açık oturum, seminer vb. icraat yürütülecek. Antrparantez yanlışlık/terör örgütlerinin yıpranmamış öge kazanmaya çalışmalarına engel olunabilmesi amacıyla istihbari çalışmalara ciddiyet verilecek. Sirküler kapsamında terör örgütleri ile iltisaklı olduğu değerlendirilen öğrenci kulüpleri ve kadın platformlarını kabilinden yasa dışı yapılanmaların darülfünun içindeki yasadışı faaliyetleri izleme edilecek ve propaganda çalışmalarına dönebilecek faaliyetlerine cevaz verilmeyecek.

Provokasyonlara alın el altında olunacak

Genelgeye kapsamında, özellikle barınma konusu tevessül etmek amacıyla sosyal iletişim araçları üzerinden yapılacak dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara cebin hazırda olunarak cürüm unsuru oluşum fail paylaşımları yapanlar için vacip işlemler yapılacak ve önleyici tedbirler alınacak.

Denetlemeler artacak

Üniversite yerleşkelerinin çevresinde kâin itinasız kiralık evler, oteller, baziçe salonları, kafe vb. yerlere yönelik denetimlerin ilişik birimlerle eş güdüm sağlanarak artırılacağının belirtildiği Tamim göre ayrıca aynasız nüfus, vasıta, paket/poşet/pankartlara duygun olunarak vacip denetimlerin artırılması ve asayiş uygulamalarının planlanması sağlanacak.

Bakanlar kullanılmamış yılı mektepli yurdunda karşıladı

 

Orhangazi Üniversitesi ve 2 mektepli yurduna kayyum atandı

 

ÇAKER halkı penceresiz mektepli yurdunu tartışıyor

 

Share: