Çorum, Antalya ve Artvin’de gâh yurt acele kamulaştırılacak

Çorum, Antalya ve Artvin’de bazı taşınmazların tez kamulaştırılmasına değişmeyen verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakarak, Çorum’un Osmancık ilçesi Abece Mahallesi sınırları içerisinde düz düz ve 6306 çevrilmiş Kıyamet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Için Yasa kapsamında belirlenen hususi mülkiyete bahis taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla gelişigüzel alanın taş tedenni riski altında bulunması, altyapı ihtiyaçlarının karşılanamaması, bir kısmının kazı bilimsel sit alanı içerisinde kalması ve mamure planında park yeri alanı adına ayrılması cihetiyle Mekân, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çabuk kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağıışıklar Mahallesi sınırları içerisinde mevcut 122 ada, 111 parsel numaralı taşınmazın, bölgede meydana mevrut orman yangını zımnında gerekseme mahsus yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi üzere Dolgun Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından çabuk kamulaştırılmasına karar verildi.

Artvin’in Kalıp ilçesi Seyitler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan kâh özel mülkiyete bahis taşınmazların, “100.000 Içtimai Basamak Projesi” kapsamında ihtiyaç mahsus yapılaşmanın ivedilikle sağlanması üzere TOKİ aracılığıyla çabuk kamulaştırılması kararı alındı.

Share: